Studeren als mantelzorger

Bied je bijzondere ondersteuning aan een familielid, iemand uit je directe omgeving met wie je een affectie band hebt en die zorgbehoevend is? Bevindt deze persoon in een uitzonderlijke situatie en heeft die meer dan gebruikelijke zorg nodig omwille van ziekte, handicap of psychische moeilijkheden? Wordt deze specifieke hulp gedurende minstens 15u per week geboden? Dan kan je aanvraag doen voor het statuut van mantelzorger. Kinderen hebben is geen reden om mantelzorger te zijn.

Faciliteiten

  1. Je kijkt na of je voldoet aan de volgende criteria:
  • Je biedt bijzondere ondersteuning aan een familielid, buur, vriend, …. thuis.
  • De persoon die je ondersteunt, is een zorgbehoevend iemand en bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. Er wordt meer dan de gebruikelijke zorg geboden omwille van ziekte, handicap of psychische moeilijkheden.
  • De zorgbehoevende moet iemand uit de directe omgeving van jou zijn en met wie je een affectieve band heeft.
  • Deze extra specifieke hulp wordt gedurende minstens 15 uur per week geboden.

De bijstand en hulp worden niet beroepshalve, kosteloos en in samenwerking met ten minste een professionele zorgverlener verstrekt.

2.  Je vult het online aanvraagformulier in. Hou er rekening mee dat we tot 4 weken nodig hebben om jouw aanvraag te behandelen.

3.  De zorgcoördinator neemt contact op met jou om je vraag te bespreken. Elke aanvraag wordt op maat bekeken. Op basis van de aanvraag, zal de zorgcoördinator je uitnodigen voor een gesprek en een formulier geven dat de behandelend arts van de zorgbehoevende dient in te vullen. Op basis van dit formulier, je aanvraag en het gesprek met de zorgcoördinator kan de zorgcoördinator je erkennen als student-mantelzorger.

4.  De opleidingsmanager beslist over de toekenning van de faciliteiten. De zorgcoördinator formuleert een advies met betrekking tot de faciliteiten die voor jou nodig zijn. Op basis daarvan kan in overleg met jouw opleidingsmanager beslist worden om je faciliteiten toe te kennen. De zorgcoördinator informeert je over de duur van deze faciliteiten: ofwel blijvend of voor één academiejaar.

Wat zijn individuele faciliteiten juist?

Een faciliteit gaat over ondersteuning die geboden wordt, een tegemoetkoming,… op basis van een gegronde reden. In jouw situatie wil dit zeggen dat de opleiding bekijkt of bepaalde afspraken aangepast moeten/kunnen worden zodat je de opleiding eenvoudiger met je mantelzorger-zijn kan combineren. Het gaat dus over individuele, op maat gemaakte, afspraken.

Stel dat je met de basisafspraken van je opleiding (hierin zitten ook inclusieve faciliteiten, dit zijn faciliteiten die je krijgt zonder dit formulier in te dienen) voldoende ondersteuning hebt om je opleiding met het mantelzorger-zijn te combineren, dan moet je dit formulier niet invullen. Het mag natuurlijk als je je mantelzorger zijn wil melden.

Let op: de aanvraag garandeert niet dat je (alle) gevraagde individuele faciliteiten krijgt. Ook niet als je arts aangeeft dat deze faciliteiten nodig zijn.

Diane Maes
T +32 14 74 04 54