See2Do

Het grensoverschrijdend Interreg VA programma Vlaanderen-Nederland heeft het See2Do!-project goedgekeurd. In See2Do! werken Vlaamse en Nederlandse partners samen om na te gaan hoe burgers kunnen aangezet worden tot de energetische renovatie van hun woning. Hierbij wordt het “Doen door Zien” principe gevolgd.

Vlaamse en Nederlandse partners werken een energierenovatiebegeleidingstraject uit om de burger zo goed mogelijk te informeren en bij te staan in de energetische renovatie van hun woning. Informeren gebeurt via thermografie waarbij lucht-, straat- en woningscans genomen worden en via een digitaal platform ontsloten worden. De begeleiding van de burger gebeurt via energieloketten (digitaal en/of fysiek), energiecoaches, train-the-traineropleidingen, begeleiding bij het zoeken en vinden van de juiste aannemers (= ketenorganisatie) enz.

Het partnerschap telt 17 organisaties uit Nederland en Vlaanderen. Het See2Do! project startte op 1 mei 2016 en loopt tot 30 april 2019.

Meer weten? Surf naar de website van KCE.​

See2Do