InclusiveCampus Life (IC Life)

IC Life is een driejarig internationaal Erasmus+ project dat oplevert op 30/11/2019. Thomas More is lead-partner en collega dr. Aleidis Devillé coördineert het project.

De doelstelling van IC Life is het leven op de campus inclusiever in te richten. Meer specifiek willen we mensen met een verstandelijke beperking integreren in het campusleven.

Volgende vijf partners willen de universitaire campussen in Europa toegankelijk maken voor iedereen en dus ook voor mensen met een verstandelijke beperking: Lapland University of Applied Sciences (Finland), Thomas More (België), Hogeschool Utrecht (Nederland) en Palacky University (Tsjechië), samen met de 'European Association of People with Intellectual Disabilities and their Families' (Inclusion Europe).

De doelgroep is tweevoudig: enerzijds mensen met een verstandelijke beperking empoweren en hen een plaats geven in het reguliere onderwijsaanbod; anderzijds de reguliere studenten de kans geven om ongedwongen met mensen met een verstandelijke beperking leren omgaan.

De participerende universiteiten en hogescholen starten allemaal met educatieve programma’s voor +18-jarigen met een intellecturele beperking. We zoeken in dit project naar wegen om de campus toegankelijker te maken voor hen, bijvoorbeeld door het gebruik van pictogrammen en foto’s naast geschreven boodschappen. We trachten ook een degelijk buddy systeem te ontwikkelen dat bruikbaar is in meerdere Europese campussen. Het curriculum van menswetenschappelijk georiënteerde richtingen, bijvoorbeeld ergotherapie of sociaal werk, hebben baat om deze mensen met een verstandelijke beperking in hun lessen te kunnen ontmoeten. Maar ook technisch georiënteerde richtingen, zoals ingenieurs die software of materialen ontwikkelen voor deze mensen, kunnen via nieuwe onderwijsvormen samen met mensen met een beperking in een educatief samenwerkingsprogramma stappen.

Volg ons op de InclusiveCampus Life website.