Naar een krachtige school-ouder samenwerking

Als school organiseer je allerlei initiatieven om ouders te betrekken bij het schoolleven: oudercontacten, schoolfeest, heen- en weerschriftjes, voorleesmomenten … Toch slaan deze acties niet altijd evengoed aan, zeker niet bij maatschappelijk kwetsbare ouders en/of anderstalige gezinnen. Hoe komt dit en wat kan je eraan verbeteren?
Een krachtige school-ouder samenwerking is iets waar elke school naar streeft. Ieder op zijn manier. Maar wat betekent dat: een krachtige school-ouder samenwerking? Hoe vertaalt dit zich naar jouw schoolwerking? Hoe kunnen we kijken naar ouderbetrokkenheid vanuit verschillende perspectieven?
Aan de hand van prakijkvoorbeelden gaan we de uitdaging aan om de samenwerking tussen school en ouders van dichtbij te bekijken. Deze werkwijze biedt ons een beter beeld van ouderbetrokkenheid, maar maakt het ook mogelijk om nadien je eigen ouderbeleid in kaart te brengen. We werken met ervaringen uit jullie praktijk; eigen cases mogen ingebracht worden.

Praktisch

  • begeleiding | Cleo Swinnen - consulent integratie van het agentschap integratie en inburgering
  • data | woensdag 11 maart én woensdag 22 april 2020, 9 - 12.30 u.
  • plaats | campus Vorselaar
  • bijdrage | € 90 (koffie/syllabus incl.)
  • doelgroep | ook voor leraren
  • cursuscode | 19 110
Ann Verheyen
Coördinator
T 014 / 50 81 69
Katrine Patteet
Administratief medewerker
T 014 / 50 81 70