De Kleine Parade | Kwetsbare mensen maken kunst

09 May 2019

 

Voor het vierde jaar op rij maken mensen in kwetsbare situaties kunst. Ze doen dat samen met kunstenaars en studenten Sociaal  Werk van Thomas More. Op zes verschillende plekken in Geel gingen een kunstenaar, drie studenten en tien tot vijftien mensen uit een Woonzorgcentrum, het OPZ, het MPI,… aan de slag in een sociaal-artistiek traject. Met kunst in de brede zin van het woord wil De Kleine Parade uitsluiting bestrijden en het welzijn van de deel-nemers verhogen. Op vrijdag 17 mei 2019 is er om 19.30u een afsluitend toonmoment in CC De Werft. De zes artistieke projecten worden er getoond aan het grote publiek.

Op de campus van Thomas More werd een theateratelier op touw gezet. Mensen met een verstandelijke beperking of met psychische kwetsbaarheid maken een theaterstuk onder regie van Stijn Van de Wiel (People on stage). Nu vrijdag 10 mei houden zij hun laatste repetitie. En ook de pers is welkom. U kunt langskomen tussen 10.30 en 12.00 uur.

De Kleine Parade

Met kunst uitsluiting tegengaan en welzijn verhogen; dat is in een notendop de essentie van De Kleine Parade. Ook mensen in kwetsbare situaties hebben een verhaal dat mag en moet gehoord worden. Zij zijn, net als iedereen uniek en ze willen volwaardig participeren aan de samenleving. Van februari tot in mei 2019 gingen niet minder dan 80 kwetsbare mensen op zoek naar rakende beelden, woorden, muziek, drama, dans… om hun eigen verhaal vorm te geven en het publiek en de samenleving een spiegel voor te houden. Zes kunstenaars en een twintigtal studenten Sociaal Werk van Thomas More waren op zes verschillende plaatsen in Geel met de mensen aan het werk. Zij leidden hen niet, zij begeleidden hen. Want ook voor kwetsbare mensen is een duwtje in de rug dikwijls genoeg om de eigen krachten en artistieke talenten te (her)ontdekken. In 2017 kreeg de Kleine Parade de publieksprijs bij de uitreiking van de Geelse Cultuurprijzen.

Theateratelier, graffiti, musical, poëzie…

Elk van de zes projecten heeft zijn eigen doelgroep en werkvorm:

 • In Woonzorgcentrum Wedbos schilderen bewoners hoe ze zichzelf en hun leven zien in onze samenleving. Beeldend kunstenaar Marc Cruysberghs begeleidt dit atelier.
 • Op de campus van Thomas More werd een theateratelier op touw gezet. Mensen met een verstandelijke beperking of met psychische kwetsbaarheid maken een theaterstuk onder regie van Stijn Van de Wiel (People on stage). Dit atelier past in het concept van “Inclusive campus life”, waarbij de deelnemers als volwaardige studenten kunnen participeren aan het leven op de campus van een hogeschool.
 • Jongeren van het MPI Oosterlo verfraaien een muur en enkele elektriciteitskabines in Geel met graffiti. Hun verhaal krijgt zo een duurzame plek in de stad. Kunstenaar Maxo leert hen de knepen van het vak. Tijdens het toonmoment zijn hun activiteiten en de resultaten te zien in een fotocollage.  
 • Mensen in armoede en cursisten van het Centrum voor Basiseducatie maken een musical rond diversiteit. Lotte Stevens zorgt voor de regie.
 • Personen met een psychische kwetsbaarheid uit het OPZ schrijven in de bib van Geel gedichten over hoe zij hun leven ervaren. Stefan Perceval (Het Gevolg) wijst hen de weg.
 • Jonge vluchtelingen van de vereniging Refuchances maken een theaterstuk over de moeilijkheden die zij als hoogopgeleiden ervaren om hier (zinvol) werk te vinden. Andreas Vanhoyweghen staat in voor de regie.

Praktisch

 • De Kleine Parade | Laatste repetitie van het theateratelier
 • Vrijdag 10 mei 2019 van 10.30 tot 12 uur.
 • Thomas More | Campus Geel
   
 • De Kleine Parade | Afsluitend toonmoment
 • Vrijdag 17 mei 2019 om 19.30 uur | Inkom 5 euro of 1 euro met een vrijetijdspas
 • Cultureel Centrum De Werft | Geel

Meer info