Opleiding Logopedie & Audiologie staat mee aan de wieg van landelijk taalonderzoek in Suriname

27 March 2019

De opleiding Logopedie en Audiologie van de Thomas More-hogeschool in Antwerpen is al jaren actief in Suriname. Dit jaar leidt de opleiding een grootschalig onderzoek waarbij 5-jarige meertalige kleuters getest worden op hun mondelinge taalvaardigheden in het Nederlands en in hun moedertaal. Tien studenten Logopedie en Audiologie en een docente gingen op pad in het binnenland van Suriname om kleuters te testen.

Het onderzoek moet meer inzicht geven in de uitdagingen waarvoor meertalige Surinaamse kinderen staan als ze in het Nederlands leren lezen en schrijven. Met het groeiend aantal meertalige kinderen in onze klassen, kunnen wij daar in Vlaanderen ook heel wat uit leren.

Antwerpen en Suriname

De Bacheloropleiding Logopedie en Audiologie van Thomas More is al jaren actief in Suriname, waar het Nederlands de officiële voertaal is. Men werkt er rond onderwijs, dienstverlening en onderzoek, bijna altijd in samenwerking met lokale organisaties, logopedisten en audiologen. Niet alleen docenten en onderzoekers trekken naar Suriname. Elk jaar kunnen tien laatstejaarsstudenten twee maanden stage lopen in lokale ziekenhuizen, scholen, revalidatiecentra en privépraktijken én actief participeren aan lopende onderzoeksprojecten.

Mondelinge taalvaardigheden bij 5-jarige kleuters

Op dit moment loopt er een onderzoek naar de mondelinge taalvaardigheden van 5-jarige kleuters in Suriname. De kleuters krijgen onderwijs in het Nederlands, maar zij spreken thuis vaak een andere taal. In 175 scholen verspreid over alle districten van Suriname worden meer dan 800 5-jarige meertalige kleuren getest op hun mondelinge taalvaardigheden in het Nederlands en in hun moedertaal. Het onderzoek moet meer inzicht geven in de uitdagingen waarvoor meertalige Surinaamse kinderen staan als ze leren lezen en schrijven in het Nederlands. Die uitdagingen zijn groter in het binnenland van Suriname waar de kleuters buiten de school nauwelijks met het Nederlands in aanraking komen.

Over ongeveer een maand wordt het onderzoek afgerond. Met de resultaten gaat men ouders, leerkrachten en logopedisten handvaten aanreiken om de kinderen optimaal te ondersteunen. De unieke meertalige context in Suriname biedt ook voor de onderzoekers en studenten van Thomas More een grote meerwaarde. Met het groeiend aantal meertalige kinderen in onze klassen, kunnen wij daar in Vlaanderen ook heel wat uit leren.

Door weer en wind het binnenland in

Kirsten Schraeyen, docente en onderzoekster van Logopedie en Audiologie leidt samen met docente An Lowette het onderzoek. Zij ging langs bij de kleuters van verschillende dorpen aan de boven-Surinamerivier. Twee weken geleden kregen ook tien logopedie-studenten van Thomas More de kans om hun bijdrage te leveren. Zij trotseerden water en wind om met enkele lokale logopedisten de 5-jarige kleuters in Lebidoti te testen. Lebidoti is een Marrondorp aan de oevers van het Brokopondo stuwmeer. Het telt een 700 inwoners en heeft één openbare school met 350 leerlingen. Het was voor de studenten een hele ervaring.

De opleiding Logopedie en Audiologie is trots dat ze mee aan de wieg staat van dit voor Suriname belangrijke onderzoek. Het is de eerste keer dat er een landelijk prevalentieonderzoek loopt waarbij ook het binnenland en meer bepaald de regio Sipaliwini wordt betrokken.

“Evidence based Speech Language Pathology (SLP) in Suriname: laying the foundations of a research culture in SLP”, zoals het onderzoek officieel heet, wordt ondersteund als een VLIR-UOS Zuidinitiatief. Voor het onderzoek werken vier instellingen samen: de Thomas More-hogeschool, de KU Leuven, de Anton de Kom-Universiteit en de Surinaamse logopedievereniging LOGOSU.

 

Kirsten Schraeyen
Opleiding Logopedie & Audiologie
T 0478 77 09 52
E