Studenten Lerarenopleiding maken van de Gasthuisstraat een leerstraat

27 March 2019

Woensdagnamiddag palmen studenten van de Lerarenopleiding van Thomas More de Turnhoutse Gasthuisstraat in. In groepjes en verspreid over heel de straat spreken ze voorbijgangers aan om hen te sensibiliseren rond duurzame ontwikkelingsdoelen, die ook het stadsbestuur van Turnhout onderschrijft. Niet verkocht fruit uit de supermarkt wordt met een saptrapper tot smoothies verwerkt. Zelfbouwpakketjes om een eigen bijenkorf te bouwen vragen aandacht voor de afnemende bijenpopulatie. Het zijn maar twee voorbeelden van hoe de studenten het vak “Streetwise-Worldwise” in de praktijk brengen.

Actief wereldburgerschap

De sterk vernieuwde Lerarenopleiding van Thomas More in Turnhout zet heel erg in op actief wereldburgerschap. Met het vak “Streetwise-worldwise” leren de studenten hoe ze met krachtige leeromgevingen hun leerlingen tot actieve wereldburgers kunnen vormen.  De studenten en later hun leerlingen moeten voeling krijgen met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Die doelstellingen zijn gebaseerd op vijf pijlers: Planet, People, Prosperity, Peace, Partnership. Met de klimaatacties staat Planet vandaag heel erg in de kijker, maar er is dus meer dan dat.

Gasthuisstraat, Leerstraat

Niet alleen studenten, ook steden en gemeenten worden gestimuleerd om te werken aan en met duurzaamheidsdoelen. De Lerarenopleiding van Thomas More en de Stad Turnhout werken in functie daarvan nauw samen. Het project “Gasthuistraat, Leerstraat” is daar een voorbeeld van. Het kan ook rekenen op de financiële steun van de Provincie Antwerpen.

De 75 eerstejaarsstudenten van de Lerarenopleiding palmen een namiddag de Gasthuisstraat in en trekken met kleine acties de aandacht van de voorbijgangers. Een hoop stoelen met het opschrift “Niemand ziet dit zitten” zet verdoken armoede in de kijker. Bij “Future soup” vind je een soep van plastic. Plastic hoort thuis in de vuilbak en niet op straat, niet in de rivieren, noch in de oceaan. Wie een beetje van zijn tijd spendeert aan deze boodschap wordt door de studenten beloond met een echte lekkere soep. En dan is er nog de stand met “gratis geld”. De voorbijgangers leren er dat je met een aantal energie-ingrepen in je huis heel wat geld kunt besparen. Met dat “gratis” geld kan je andere zaken kopen. En zo is er verspreid over de Gasthuisstraat -met elf acties- heel wat te beleven.

Praktisch

•    Turnhoutse Gasthuisstraat wordt een leerstraat
•    Woensdag 27 maart 2019 van 14 tot 16 uur

Hanne Blockx
T 0494 79 52 52

Recente persberichten