Orthopedagogie in dagonderwijs

Graduaat (HBO5)

Location: Antwerpen -

Jij ziet de krachten en mogelijkheden van ieder individu.

 • Je werkt met kwetsbare doelgroepen: personen met een beperking, in armoede, ouderen, vluchtelingen/migranten, kinderen en jongeren en hun gezinnen.
 • Je beschouwt iedereen als evenwaardig, met recht op een zinvolle plaats in de samenleving.
 • Je ondersteunt mensen in hun dagelijks leven. 
 • Als opvoeder-begeleider ondersteun je mensen, in groep of individueel, in verschillende levensdomeinen.
 • De noden en vragen van het individu en zijn context staan centraal, jij probeert steeds perspectief te bieden en de levenskwaliteit te verhogen.
 • Je wordt opgeleid tot een professioneel hulpverlener. 
 • Je start met beide voeten in de praktijk, ondersteund door de nodige kenniskaders (orthopedagogie, psychologie, recht). 
 • We trainen je professionele vaardigheden (communicatie, samenwerken, begeleiden). 
 • Doorheen de opleiding leer je naar jezelf en je eigen gedrag kijken. Als opvoeder-begeleider ben jijzelf immers het belangrijkste instrument om anderen de nodige steun te bieden.

Zin om verder te studeren? Deze opleiding biedt je de perfecte voorbereiding op een professionele bachelor in het sociaal-agogisch werkveld.

Scroll down for more information
Peter De Graef
Opleidingsmanager
Elien Van den Bruel
Studie- en studentenbegeleiders

Overview

 • Fase 1
 • Fase 2
 • Werkplekleren
 • Deeltijds dagtraject
 • Fase 1

  Fase 1

  In fase 1 verken je de sector door zelf actief aan de slag te gaan in de praktijk. Je leert je praktijkervaring plaatsen binnen de nodige kenniskaders op het vlak van orthopedagogie en psychologie, en leert verschillende orthopedagogische doelgroepen kennen. Je koppelt kennis voortdurend aan praktijk door te reflecteren op je eigen praktijkervaring en die van je  medestudenten en docenten. Je traint ook uitgebreid de basisvaardigheden van de opvoeder-begeleider op vlak van communicatie, observeren en rapporteren, en omgaan met informatie.

 • Fase 2

  Fase 2

  In fase 2 scherp je de basisvaardigheden verder aan: je leert gesprekstechnieken specifiek voor de individuele begeleiding, en je leert werken in en met groepen en in teams en organisaties. Je oefent deze vaardigheden continu op de eigen werkplek en ontwikkelt zo ook je kompas voor ethisch en deontologisch handelen. Je wordt hierbij verder ondersteund door meer gespecialiseerde kennis over orthopedagogische doelgroepen, de biologische basis van het gedrag, recht, en actuele methodieken voor een gepast begeleidingsaanbod dat rekening houdt met een superdiverse samenleving.  

 • Werkplekleren

  Werkplekleren

  Met beide voeten in de praktijk

  Je begint in fase 1 met een driedaagse, waarin je jezelf beter leert kennen als persoon en als opvoeder-begeleider. Daarna ga je onmiddellijk zelfstandig aan de slag in het werkveld. 

  In fase 2 groei je verder, met een takenpakket dat verruimt en waarin je meer diepgaand te werk gaat. In de lessen werk je actief met (eigen) praktijkvoorbeelden. Om af te studeren ga je in je praktijkeindwerk aan de slag met een vraag die op je werkplek leeft, en waarop jij een werkbaar antwoord zoekt. Doorheen de opleiding volg je zelf je groei op aan de hand van een ontwikkelingsportfolio. 

 • Deeltijds dagtraject

  Deeltijds dagtraject

  Kies je eigen traject 

  Kriebelt het om snel je eerste stappen in de hulpverlening te zetten? Op zoek naar een goede opstap naar een bacheloropleiding? Sta je al in het werkveld en wil je doorgroeien? Een totaal nieuwe wending geven aan je carrière? 

  Wij bieden je naast het voltijds traject ook een deeltijds dagtraject aan zodat je de opleiding kan combineren met werk en/of gezin.

  Je komt terecht in een veelzijdige opleiding, die je op weg zet om daarna verder te studeren of meteen als HR-medewerker aan de slag te gaan in een breed gamma van organisaties.

Courses

 • Fase 1
 • Fase 2
 • Fase 1

  Fase 1

  Semester 1

  Werkplekleren

  • Driedaagse met portfoliostart 
  • Werkveldverkenning 1 

  Professionele rollen

  • Visie op begeleiden 1
  • Communicatievaardigheden 
  • Omgaan met informatie
  • Observeren en rapporteren

  Kenniskaders

  • Orthopedagogie 
  • Orthopedagogische doelgroepen 1
  • Algemene psychologie 

  Semester 2

  Werkplekleren

  • Werkveldverkenning 2

  Professionele rollen

  • Visie op begeleiden 2
  • Systemisch werken
  • Diversiteit

  Kenniskaders

  • Orthopedagogische doelgroepen 2-3
  • Levenslooppsychologie

  Een fase is opgesplitst in vier kwartalen, die telkens worden afgesloten met een evaluatie.

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

 • Fase 2

  Fase 2

  Semester 1

  Werkplekleren

  • Praktijkleerplek

  Professionele rollen

  • Werken in team en organisatie
  • Opvoeder/begeleider: mijn profiel
  • Actuele vragen in begeleiding
  • Werken met groepen

  Kenniskaders

  • Orthopedagogische doelgroepen 4-5
  • Biologische basis van het gedrag

  Semester 2

  Werkplek

  • Praktijkeindwerk

  Professionele rollen

  • Samenwerking
  • Gespreksvaardigheden
  • Ethiek en deontologie

  Kenniskaders

  • Recht

  Een fase is opgesplitst in vier kwartalen, die telkens worden afgesloten met een evaluatie.

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

This programme in numbers

Some statistics about this programme
40%
werkplekleren
2 jaar
voltijds traject
3 jaar
deeltijds traject

Why choose Orthopedagogie in dagonderwijs

Na een verkenning in fase 1, kan je in fase 2 je eigen maatschappelijk werkprofiel uitbouwen met een praktijkleerplek en 2 profielvakken van jouw keuze. Daarbij kan je ook kiezen uit vakken die aangeboden worden in de Bachelor Toegepaste Psychologie.

After Graduation

 • Aan het werk
 • Verder studeren
 • Aan het werk

  Aan het werk

  Als opvoeder-begeleider, werk je in thuisbegeleiding of in woon- en leefgroepen van centra die opvang en begeleiding bieden binnen:

  • de jeugdhulp en bij voorzieningen voor bijzondere jeugdzorg
  • de zorg voor personen met een beperking
  • de ouderenzorg
  • de (geestelijke) gezondheidszorg
  • de drughulpverlening
 • Verder studeren

  Verder studeren

  Wil je graag verder studeren? Dan kun je via een verkort traject een bachelordiploma Orthopedagogie, Sociaal werk of Toegepaste Psychologie behalen. Of je volgt een tweede graduaatsopleiding zoals Maatschappelijk Werk.

Alles voor (toekomstige) studenten

Naast opleidingen biedt Thomas More een hele waaier aan extra voorzieningen. Zoek je een kot? Doe je aan topsport? Leef je met een functiebeperking? Heb je het financieel wat moeilijker? ... Ontdek waarmee wij jou kunnen helpen!

Ervaringen van studenten

"Ik ben met gemengde gevoelens aan de opleiding begonnen. Enerzijds keek ik er enorm naar uit, maar anderzijds stelde ik me de vraag of het me wel zou lukken. […] Door het volgen van de opleiding ben ik vooral als persoon gegroeid en is mijn zelfvertrouwen toegenomen."

"Ik heb me ingeschreven in de graduaatsopleiding met het oog om binnen mijn job verder te kunnen doorgroeien. De opleiding volgen in combinatie met betaald werk, was zeker geen gemakkelijke combinatie in het begin. Maar ik heb nooit spijt gehad dat ik opnieuw ben gaan studeren.” 

Info Moments at Thomas More

Visit us during one of our open campus days or learn more about the courses on an infoday.