Land- en Tuinbouw in dagonderwijs

Keuzetraject van de graduaatsopleiding Productiebeheer

Location: Belgium - Geel - Campus Geel

Oogst succes als teamverantwoordelijke in een land- of tuinbouwbedrijf

 • Jij werkt graag met planten of dieren. Je wil er meer over weten. En er beter in worden.  
 • Je ziet jezelf wel werken bij een land- of tuinbouwbedrijf. 
 • Eerst ontwikkel je je algemene kennis en skills. Zoals: product en kwaliteit, rekenvaardigheden, veilig werken. 
 • Je komt meer te weten over het kweken van dieren en planten
 • Je leert bij over voorraadbeheer, productieorganisatie en HR-beheer. 
 • Naast teelttechnieken verdiep je je in plantenbescherming en machines. 
 • Een landbouwhal, een boomkwekerij, serres: alles ligt op onze campus.  
 • Na je studie kan je beginnen als teeltverantwoordelijke.  Bijvoorbeeld bij een land- of tuinbouwbedrijf. 
 • Je hebt werkplekleren in  je eerste én tweede jaar
 • Met dit diploma vind je sowieso werk. Want de steeds groter wordende agrarische bedrijven hebben nood aan goed opgeleide teeltverantwoordelijken.

Follow us!Facebook

The programme
in short
Scroll down for more information
Paul Grauwen
Paul Grauwen
Opleidings- en zorgcoördinator
Voor al jouw vragen over de opleiding en ondersteunende studie- en examenfaciliteiten
Lut Van der Heyden
Lut Van der Heyden
Werkplekcoördinator
Voor al jouw vragen over het werkplekleren

Eyecatchers

image.alt

Straffe infrastructuur

Op Campus Geel vind je een uitgebreide praktijkinfrastructuur voor land- en tuinbouw. In de landbouwhal kan je het ganse jaar met machines werken en in de  aangrenzende praktijklokalen bestuderen we intensief alle technieken. Onze gloednieuwe serres bieden alle mogelijkheden om planten te kweken. 

image.alt

Een werkplek op de school

De machines in theorie bekijken is één, maar er onmiddellijk mee aan de slag kunnen, trekt je zeker aan. Rond de school ligt 15 ha akkerland om te bewerken. De tuinbouwers gaan aan de slag in de nieuwe serres of op de buitenterreinen met groenten, fruit en een boomkwekerij. 

image.alt

Dieren in onze achtertuin

Op school hebben we geen dieren, maar vlakbij kunnen we gebruik maken van de infrastructuur van twee provinciale proefbedrijven. Voor rundvee gaan we naar de Hooibeekhoeve en voor pluimvee kunnen we naar het proefbedrijf pluimveehouderij.

Programma

 • Opbouw
 • Vakken
 • In de praktijk
 • Persoonlijke begeleiding
 • Go International
 • Opbouw

  • Fase 1 |  In de eerste fase maken we je wegwijs in een aantal algemene vaardigheden: product en kwaliteit, reken-, communicatie- en informatievaardigheden, veiligheid, gezondheid en milieu. Daarnaast schaven we je basiskennis rond het kweken van dieren en planten bij. Je maakt kennis  met de sector, eerst begeleid, maar in het tweede semester kies je een werkplek om zelfstandig je praktische vaardigheden aan te scherpen.
  • Fase 2 | Voorraadbeheer, financieel management, productieorganisatie en HR-beheer vormen de basis van de tweede fase.  Je gaat gedetailleerder in op de basistechnieken uit de eerste fase: naast teelttechnieken leer je ook meer over plantenbescherming en machines. Het tweede semester is  bijna volledig ingenomen door  werkplekleren. Meer en meer ga je zelfstandig aan de slag op een bedrijf naar keuze.
    
 • Vakken

  Hieronder vind je een overzicht van de vakken (onder voorbehoud van wijzigingen), met per vak het aantal studiepunten per fase. Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren. 

  De belangrijkste vakken hebben we toegelicht in een blauwe tooltip.  

  Wil je van élk vak de gedetailleerde inhoud kennen? Check dan de programmagids

  Lesrooster

  Bekijk een voorbeeldrooster voor fase 1.

  Fase12
  THEORETISCHE LEERLIJN
  Rekenvaardigheden 3
  Product en kwaliteit i 3
  PRODUCTIEPROCES
  Productieplanning 3
  Logistiek 3
  Voorraadbeheer 3
  Financieel management 3
  Productieorganisatie 6
  PROFESSIONELE CONTEXTEN
  Communicatie- en informatievaardigheden 3
  VGM: veiligheid, gezondheid en milieu 3
  HR-beheer i 3
  SECTORSPECIALISATIE
  Plant i 3
  Mechanica basis 3
  Fase12
  Dier i 3
  Hydraulica 3
  Chemie 3
  Bodemkunde en bemestingsleer i 3
  Dierlijke productie i 3
  Plantaardige productie i 3
  Productie: keuze plant of dier i 3
  Basis machines en motoren 3
  Plantenbescherming i 3
  Klimatisatie 3
  Machines gevorderd i 3
  PRAKTIJKLEERLIJN
  Sectorexploratie i 6
  De productie-eenheid in de sector 12
  Apprenticeship i 6
  Startende professional i 24
  Fase12
  THEORETISCHE LEERLIJN
  Rekenvaardigheden 3
  Product en kwaliteit i 3
  PRODUCTIEPROCES
  Productieplanning 3
  Logistiek 3
  Voorraadbeheer 3
  Financieel management 3
  Productieorganisatie 6
  PROFESSIONELE CONTEXTEN
  Communicatie- en informatievaardigheden 3
  VGM: veiligheid, gezondheid en milieu 3
  HR-beheer i 3
  SECTORSPECIALISATIE
  Plant i 3
  Mechanica basis 3
  Dier i 3
  Hydraulica 3
  Chemie 3
  Bodemkunde en bemestingsleer i 3
  Dierlijke productie i 3
  Plantaardige productie i 3
  Productie: keuze plant of dier i 3
  Basis machines en motoren 3
  Plantenbescherming i 3
  Klimatisatie 3
  Machines gevorderd i 3
  PRAKTIJKLEERLIJN
  Sectorexploratie i 6
  De productie-eenheid in de sector 12
  Apprenticeship i 6
  Startende professional i 24
 • In de praktijk

  • In het eerste semester van fase 1 maak je tijdens een aantal bedrijfsbezoeken kennis met de diversiteit van de land- en tuinbouwsector. Het geeft je de kans  om een werkplek te kiezen die je interesseert. In het tweede semester loop je mee met een bedrijfsmentor om een zicht te krijgen op de dagelijkse werking.
  • In je tweede jaar draai je onder begeleiding van je bedrijfsmentor volwaardig mee in een land- of tuinbouwbedrijf. Dit kan hetzelfde bedrijf zijn als in het eerste jaar, maar je krijgt de mogelijkheid om andere ervaringen op te doen in een tweede bedrijf.
  • Voor de keuze van je werkplekbedrijf kan je gebruik maken van het uitgebreide bedrijvennetwerk van Thomas More.
    
 • Persoonlijke begeleiding

  Studie- en studentenbegeleiding krijgen bij ons zeer veel aandacht. Onze docenten zijn professionals en ze zijn er om je te helpen. Dat merk je meteen aan het vlotte contact. Ze zijn altijd aanspreekbaar zowel tijdens de lessen als in de wandelgangen. We creëren voor jou een optimale leeromgeving. Als startende student(e) krijg je een mentor toegewezen. Hij/zij zal jou wegwijs maken op de campus en in de opleiding, zodat je snel startklaar bent en gemotiveerd aan de slag kan! De mentor is ook je vertrouwenspersoon bij wie je terecht kan voor allerlei vragen.

 • Go International

  Internationalisering is niet meer weg te denken uit het hoger onderwijs. Een internationale ervaring is zeker een meerwaarde voor je diploma. Enkele maanden naar het buitenland gaan, leert je zelfstandig zijn. Je kan ervoor kiezen (om een deel) van jouw werkplekleren uit te voeren in het buitenland. Afhankelijk van de gekozen locatie kan je recht hebben op een beurs om je reiskosten (deels) te dekken.  

After Graduation

 • De job van je leven
 • Verder studeren
 • De job van je leven

  • Teelt- of productieverantwoordelijke op een landbouwbedrijf
  • Teelt- of productieverantwoordelijke op een tuinbouwbedrijf
  • Teeltspecialist
 • Verder studeren

  Wil je graag verder studeren? Dan kun je via een verkort traject een bachelordiploma Agro- en Biotechnologie behalen.

#wearegraduaten