Creative Engine

Creative Engine is een Erasmus+ strategisch partnerschap dat ontstond vanuit de noodzaak om binnen STEM en ingenieursopleidingen meer praktijkgerichte creativiteit en innovatievaardigheden te brengen. Ingenieursopleidingen zijn opleidingen met een grote focus op specialisatie. Het curriculum kan echter meer aandacht besteden aan creatief en innovatief handelen, met het oog op hun inzet in steeds veranderende werkomgevingen die creativiteit en innovatie hoog in het vaandel dragen.

Dit project zal daarom de kloof tussen theorie en praktijk verder dichten door zowel studenten als docenten creatieve en innovatieve vaardigheden aan te leren door "learning-by-doing" en "flipped classroom".

Doelstellingen

  • Het uitvoeren van een vergelijkende studie in vier Europese landen om de creatieve en innovatieve vaardigheden die nodig zijn in de hedendaagse industrieën in kaart te brengen.
  • Het ontwikkelen van een open acces modulair lessenpakket gericht op creativiteit en innovatie voor ingenieursstudenten om hen zo beter voor te bereiden op hun toekomstige loopbaan.
  • Het versterken van de opleiding van minstens 150 studenten door het ontwikkelde lessenpakket in testfase te implementeren.
  • Het ontwikkelen van een nascholingspakket voor docenten in ingenieursopleidingen en uittesten bij minstens 60 deelnemers.
  • Het ontwikkelen van een online toolkit waarin de ontwikkelde lesmaterialen, zoals video's en podcasts, open source beschikbaar worden gesteld.

Tussentijdse resultaten

Op basis van een bevraging bij ingenieursgerelateerde bedrijven werd de implementatie en opvolging van innovatie en creativiteit in kaart gebracht. De resultaten van deze bevraging vormen de basis van de te ontwikkelen lespakketten. Een overzicht van de resultaten kan u hier terugvinden.

Partners

Nieuws

Shaping the Future of Engineering Education

Op woensdag 30 juni 2021 wordt het Creative Engine online platform aan je voorgesteld op de online infosessie Shaping the Future of Engineering Education. Creative Engine helpt onderwijsinstellingen en bedrijven om creativiteit en innovatie te omarmen en te integreren in je organisatiecultuur. Meer informatie vind je op de pagina van het evenement.

Ontwikkelen van lespakketten is gestart

Op basis van de resultaten over innovatie en creativiteit bij 250 Europese ondernemingen worden zes lesmodules ontwikkeld. Een stand van zaken van het project in januari 2020 is hier terug te vinden.

Tweede transnationale meeting op 30 september 2019

Op 30 september 2019 vond in San Sebastián de tweede meeting plaats van het project. De resultaten van de bevraging werden besproken. Hieruit werden leerresultaten gedefinieerd voor het te ontwikkelen lespakket. Meer informatie is terug te vinden op de projectsite.

Startmeeting op 23 en 24 oktober 2018

In Enniskillen, Noord-Ierland, vond op 23 en 24 oktober 2018 de startmeeting van Creative Engine plaats op de CREST campus van South West college. De verschillende partners leerden elkaar op een informele manier kennen, klaar voor een boeiend project!

Related images

creativity & innovation conference Startmeeting in Enniskillen Tweede lmeeting San Sebastián
Stefan Haesen
Docent
T +32 495 61 48 39
An Conings
Opleidingsmanager Secundair Onderwijs
Simon Ardui
Docent