Studiedag STEAM onderwijs 2019

Op vrijdag 24 mei 2019 organiseerde de lerarenopleiding van Thomas More, campus Vorselaar, een studiedag over STEAM onderwijs (Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics) bij 6- tot 15-jarigen. Tijdens deze studiedag werden de resultaten voorgesteld van verschillende Europese samenwerkingsprojecten, waaronder Eurosteam. Daarnaast boden we sessies aan waarin kant-en-klare STEAM lespakketten werden voorgesteld.

Programma

9.00 uur - 9.30 uur    : onthaal
9.30 uur - 10.00 uur  : plenaire verwelkoming en voorstelling project Eurosteam (presentatie)
10.00 uur - 11.00 uur: keuzesessie 1
11.00 uur - 11.15 uur: drankpauze
11.15 uur - 12.15 uur: keuzesessie 2
12.15 uur - 13.30 uur: lunch en netwerkmoment

Keuzesessie 1:

 • STEM4MATH (presentatie) (doelgroep lager onderwijs):  Het STEM4MATH-project focust op geïntegreerd STEM-onderwijs, waarin de component ‘wiskunde’ prominent aanwezig is. Door wiskundige inzichten aan te bieden binnen een authentieke STEM-context willen we de vaardigheden en attitudes van lagere schoolkinderen voor wiskunde (ook wetenschappen en techniek) positief stimuleren. Binnen het project werken vijf Europese partners samen om een STEM4MATH-didactisch model te ontwikkelen en te concretiseren via 20 praktijkvoorbeelden. Dit gebeurt in samenwerking met leerkrachten, voor wie ook navormingen worden georganiseerd. Tijdens deze workshop stellen we het STEM4MATH-project voor en focussen hierbij op het didactisch model geïllustreerd aan de hand van een aantal concrete praktijkvoorbeelden.
  door Stephanie Vervaet en Kristof Van de Keere (VIVES Hogeschool)
   
 • iMuSciCa (presentatie) (doelgroep secundair onderwijs): iMuSciCA is een Europees project (H2020) dat een interdisciplinaire STEAM-didactiek (STEM + Art) ontwikkelt waarin muziek, fysica, wiskunde en engineering elkaar versterken. Er werd een ICT-workbench met bijhorende lespakketten ontwikkeld waarmee de leerlingen zelfstandig het verband tussen theoretische concepten uit de fysica en de wiskunde en dagdagelijkse ervaringen uit de muziek kunnen onderzoeken. Ervaringen uit de muziek worden afgewisseld met redeneringen en metingen uit de fysica aan de hand van zowel echte als virtuele muzikale instrumenten. Concepten uit de fysica kunnen ook toegepast worden om muzikale instrumenten te ‘engineeren’. De iMuSciCA workbench en de lespakketten werden uitgerold in verschillende Vlaamse, Griekse en Franse scholen. Feedback werd verzameld zowel van de leerlingen als van de leerkrachten om de pedagogische waarde van de workbench en de lespakketten te onderzoeken en verder te valoriseren.  De didactische aanpak van iMuSciCA houdt rekening met ‘Het InkleurModel voor het STEM-Onderwijs’ ontwikkeld door het Vlaams Lerend Netwerk STEM Secundair Onderwijs (https://stemnetwerk.be/). Dit is een instrument die leerkrachten en scholen kunnen gebruiken om vorm te geven aan STEM door een antwoord te geven op de vier fundamentele vragen: ‘Waarom STEM?’, ‘Wat is STEM?’, ‘Hoe STEM?’, ‘Voor Wie STEM?’. In dit model krijgen zowel STEM geletterdheid als STEM focus aandacht. Bovendien benadrukt het model het idee dat een interdisciplinaire STEM-didactiek vanuit de verschillende disciplines moet vertrekken en deze verbinden daar waar dit relevant is. In het project iMuSciCA wordt Het InkleurModel voor het STEM-onderwijs toegepast en zo uitgebreid tot STEAM.
  door Erica Andreotti, Renaat Frans en Katrien Vyvey (UCLL)

Keuzesessie 2:

 • STEAM in actie (doelgroep 3de graad lager en 1ste graad secundair onderwijs): In deze sessie geven we een overzicht van verschillende STEAM lespakketten die ontwikkeld werden voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar én ook voor leerlingen van de 1ste graad S.O. Een ideale voorbereiding voor 'projectmatig werken' met een logische leerlijn op vlak van 'onderzoekend leren' voor een vlotte overgang van lager naar secundair onderwijs.
  door Stefan Haesen (Thomas More, campus Vorselaar)
  Downloads:
  EuroSTEAM Codeer en Technologiekamp
  EuroSTEAM Creativiteit en Logicakamp
  EuroSTEAM Wedstrijd en Uitdagingenkamp
  STEAM-dag 5de leerjaar: opdrachtenfiches, leerkrachtenhandleiding
  STEAM-dag 6de leerjaar: opdrachtenfiches, leerkrachtenhandleiding
   
 • De Ytongtempaal (WiWeTer) (doelgroep lager onderwijs): Een laagdrempelige sessie rond beeldhouwen, wetenschappen en techniek! Leef je eens uit met blokken uit cellenbeton en werk rond perspectief en creativiteit. Extra aandacht wordt er besteed aan PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen) en gebruik van hamers, beitels, raspen, vijlen, zagen, ... .
  door Erwin Van de Put (Thomas More, campus Vorselaar)
   
 • Wiskundige machientjes (presentatie) (doelgroep tweede graad secundair onderwijs): Kan het begrijpen van wat bepaalde machientjes doen, het probleemoplossend vermogen van leerlingen stimuleren? Spelen met machientjes laat toe om wiskunde eens toe te passen in een andere context en kan aanleiding geven tot boeiende zoek- en denkproblemen waarbij ook GeoGebra een rol kan spelen. In deze sessie tonen we enkele mogelijkheden voor de tweede graad.
  door Ilse De Boeck (Thomas More, campus Vorselaar)

Praktisch

 • datum: vrijdag 24 mei 2019
 • plaats: Thomas More, campus Vorselaar, Lepelstraat 2, 2290 Vorselaar
 • doelgroep: leerkrachten lager en secundair onderwijs, directies, onderwijsprofessionals
 • prijs: gratis

Related images

Eurosteam Eurosteam Eurosteam Eurosteam
Stefan Haesen
Docent
T +32 495 61 48 39
Erwin Van de Put
STEM-Techniek coach