Early Years Blog

Erasmus+project BECERID: A Blog as open learning platform for the field of Early Childhood Education about Research and Innovation to support Disadvantaged and Diverse Children

Goed kleuteronderwijs is bepalend voor de latere schoolcarrière, in het bijzonder voor kinderen uit kwetsbare milieus. Hoewel er heel wat recent onderwijsonderzoek gebeurt over topics als diversiteit, instructiekwaliteit en inclusie, vinden de onderzoeksinzichten nog te weinig ingang in de klaspraktijk. Om deze kloof te dichten lanceert elk partnerland een blog voor kleuterleraren en lerarenopleiders waarop onderzoeksinzichten worden gedeeld en toepasbaar gemaakt. Centrale thema’s van de blogplatforms zijn:

  • goed kleuteronderwijs voor kinderen in kansarmoede
  • hoge instructiekwaliteit voor iedereen
  • inclusie
  • diversiteit waarderen
  • bij kleuters competenties ontwikkelen om met diversiteit om te gaan

De auteurs van de blogberichten zijn lerarenopleiders en onderzoekers kleuteronderwijs. Zij maken onderwijsonderzoek meer toegankelijk en aantrekkelijk voor het werkveld en studenten. De berichten moeten prikkelen, aanzetten tot actie en reflectie en bij de lezer een positieve houding tegenover onderzoek en innovatie creëren.

Het Vlaamse blogplatform is Kleutergewijs, een blog over onderzoek en innovatie in het kleuteronderwijs die al langer bestond, maar in het kader van het Europese project meer de focus zal leggen op de thema’s diversiteit en sociale inclusie. De ervaring vanuit het succesvolle Vlaamse blogproject zal worden benut bij de opstart van de Portugese, Nederlandse en Poolse blog. 

Naast de nationale blogs richten we ook een Europese Engelstalige blog op over dezelfde thema’s maar gericht op deels een ander doelpubliek, namelijk lerarenopleiders, onderzoekers, beleidsmakers en leraren die vlot Engels begrijpen. De nationale blogs leveren berichten aan voor de Europese blog en berichten van de Europese blog worden ook vertaald naar de nationale blogs. Op die manier krijgt actueel onderwijsonderzoek en innovatie meer zichtbaarheid in de Europese context. 

De kwaliteit van de blogs zal gemonitord worden via kwaliteitshandboeken. Daarnaast benutten we ook andere kwaliteitsinstrumenten om de kwaliteit van de blogs te garanderen: PDCA-cycli, focusgroepen, data-analyse, online bevragingen en professionaliseringstrajecten voor de bloggers.

Doelen van het project

  • Onderzoeksgebaseerde kennis over diversiteit en sociale inclusie verhogen bij kleuterleraren en lerarenopleiders
  • De bewustwording van het belang van sociale inclusie verhogen
  • Een positieve attitude voor onderzoek en innovatie stimuleren
  • De open leergemeenschap versterken van kleuterleraren, lerarenopleiders, onderzoekers en beleidsmakers, ook op Europese schaal

De blogplatforms

Dit project wordt gefinancierd met steun van de Europese commissie en loopt van 31/12/2017 tot 31/8/2020.

Astrid Cornelis
T + 32 497 69 16 00
Stefan Haesen
Onderzoekscoördinator
T 0495614839