Expect more baby's: vruchtbaarheidsbewustzijn voor leerlingen 3e graad

WHAT THE S*X?

Keep calm and let's talk about sex (maar dan wel luid genoeg)

Er lijkt iets aan de hand te zijn met onze vruchtbaarheid. Eén op de vijf koppels wordt vandaag zwanger door medisch begeleide bevruchting. Wachten we te lang voor we kinderen krijgen? Dragen we onvoldoende zorg voor onze vruchtbaarheid? Gynaecologen, vroedvrouwen en huisartsen zoeken naar manieren om het bewustzijn rond de zorg voor vruchtbaarheid te vergroten. Het is belangrijk hierbij niet enkel mensen met een kinderwens aan te spreken maar ook jongeren.

Als antwoord hierop heeft de opleiding Vroedkunde van Thomas More Turnhout het infopakket "What the s*x?" ontwikkeld. Dit pakket bestaat uit 2 onderdelen. Enerzijds is er een informatief lesmoment over vruchtbaarheid en gezondheid, anticonceptie en SOA's en relaties. Daarna spelen we het "Expect more baby's- spel"; een bordspel in groepjes van maximum 8 personen waardoor leerlingen de verkregen info kunnen verwerken.

Het extra pluspunt aan dit pakket is dat het wordt gebracht door een docent van de opleiding Vroedkunde en 3 laatstejaars studenten Vroedkunde. Met enthousiasme en kennis van zaken brengen zij het inhoudelijke deel en begeleiden ze de leerlingen tijdens het spel. Onze opleiding Vroedkunde voorziet dit project binnen ons opleidingsonderdeel coaching.

Op die manier wordt het meer dan een "voorlichtingsles". Ten eerste is het een lesmoment voor studenten door studenten. Studenten Vroedkunde krijgen de kans hun kennis te delen oefenen hun coachingskills. Deze gemotiveerde studenten schrijven zich zelf in voor dit project. Anderzijds is het meer dan lesgeven, het is een vorm van preventieve zorgverlening, nl. zorg voor vruchtbaarheid. Het lesmoment en het spel werden opgebouwd vanuit de invalshoek van de zorgverlener. Door de kennis over vruchtbaarheid en de mogelijks negatieve invloed van levensstijl (roken, alcohol, leeftijd, gewicht, voeding, ...) hierop te vergroten bij jongeren, kunnen we er op lange termijn voor zorgen dat meer koppels met kinderwens gezond aan een zwangerschap starten en over een normaal functionerende vruchtbaarheid beschikken. Ook de rol van de vroedvrouw als vruchtbaarheidsconsulent wordt benadrukt.

Wat mag je van ons verwachten?

  • up to date info over vruchtbaarheid bij man en vrouw de invloed van levensstijl op vruchtbaarheid
  • up to date info over seksueel overdraagbare aandoeningen, anticonceptie en het gebruik ervan
  • relationele vorming
  • uitprint van de gebruikte powerpoint voor de leerlingen
  • meerdere spelborden zijn ter beschikking (max. 32 lln in totaal)
  • evaluatieformulier infopakket

Concreet

  • kostprijs: gratis
  • lesduur totaal pakket: 2 lesuren
  • mogelijke periode: 11 februari 2019 - 17  maart 2019