onderzoeksproject PLAI 2.0

PLAI 2.0  – ‘Move to the next level’  streeft participatieve integratie en sociale innovatie na via de methodiek van het waarderend onderzoeken (Appreciative Inquiry, AI), de Vuurwerkt-methodiek, via spelmethodieken, gamificatie en multimediaondersteuning. Sociale integratie en innovatie zijn kerndoelstellingen voor Vlaanderen en de kans op duurzame effecten is het grootst wanneer zoveel mogelijk stakeholders en actoren in het arbeidscircuit op een actieve maar ook laagdrempelige wijze betrokken worden in het proces. We willen we binnen PLAI 2.0 verder bijdragen aan de community of practice van professionals op het vlak van Appreciative Inquiry, Spel, Gamificatie,...met aandacht voor kwetsbare doelgroepen op en rond de arbeidsmarkt. We werken toe naar een interactief digitaal leerplatform om hen met elkaar te verbinden.   

De ondertitel ‘Move to the next level’ verwijst naar de ambitie om de ervaring en expertise uit het eerdere project (PLAI - ESF4864) op te tillen naar een aantal andere niveaus - waaronder het transnationale - en maatschappelijk relevante thema’s. We focussen in PLAI 2.0 verder op het thema ‘Integratie van Vluchtelingen op de arbeidsmarkt en op het thema ‘Jongeren die moeilijk aansluiting vinden op de arbeidsmarkt’. We hebben aandacht voor zogenaamde ‘radiness’-processen aan de kant van onze Vlaamse werkgevers. Zij zullen  in de toekomst nog meer te maken hebben met een super-diverse werkvloer. Met deze zogenaamde readiness-processen willen we bijdragen aan het ‘klaarmaken’ van de werkvloer (motiverend aspect) ten aanzien van kwetsbare toetreders (zoals vluchtelingen maar ook kwetsbare jongeren en mensen die veraf staan van de arbeidsmarkt). We willen dit realiseren door het opzetten van krachtgerichte en participatieve processen met de diverse stakeholders in de organisatie (integrerend aspect). Deze processen combineren de kracht van het Waarderend Onderzoek met de kracht van ‘spel’.

PLAI 2.0 wordt mogelijk gemaakt door de steun van het Europees Sociaal Fonds (180.000€) en het Vlaams Co-Financiëringsfonds (120.000€). Het promotorschap wordt opgenomen door Thomas More Kempen. De partners zijn Stebvo vzw (Genk) en De Aanstokerij (Leuven).

Meer informatie over het verloop van het project is te vinden op deze link.

PLAI 2.0     

plai 2.0