Module 1 | Tussen justitie en hulpverlening

Inhoud en doelstelling

Aangezien de forensische psychologie zich op het raakvlak tussen de psychosociale hulpverlening en justitie situeert, vereist een tewerkstelling binnen het forensisch werkveld een diepgaande kennis van het juridisch kader. Dit kader wordt binnen de eerste module uitgebreid aangereikt. Hierbij nemen we eerst het strafrecht voor volwassenen en minderjarigen kritisch onder de loep met extra aandacht voor de wetgeving betreffende de internering. Daarnaast leggen we de link tussen het forensisch-psychologisch werk en het juridisch kader via prominente thema’s als deontologie, neurolaw, de effectiviteit van de strafuitvoering en de mogelijkheden en beperkingen van het forensisch welzijnswerk.