Klasmanagement en omgaan met opvoedings- en gedragsproblemen in de klas en op school

Een leerkracht vandaag heeft het niet altijd onder de markt. In de klas ontmoet hij leerlingen die het hem knap lastig maken. Ze storen de les, negeren regels en afspraken en moeten voortdurend tot de orde worden geroepen. Maar er zijn anderzijds ook de stille, angstige en teruggetrokken leerlingen waar hij zich zorgen over maakt. Het zou ook kunnen dat enkele leerlingen kampen met een dipje, gepest worden of lijden onder de situatie thuis. Nog andere leerlingen gedragen zich erg bijzonder of opvallend zonder dat dit gedrag meteen verklaard kan worden. Over al deze leerlingen wordt er in scholen gepiekerd en overlegd in multidisciplinaire teams. Ouders horen dat de school met de handen in het haar zit en krijgen het warme advies buitenschoolse hulp in te schakelen. Dikwijls is dit het begin van een reeks observaties, testen en gesprekken. Op het einde van de rit belandt de leerling terug in de klas waaruit hij eigenlijk nooit is weggeweest.

Deze nascholing handelt over deze leerlingen. In plaats van een opsomming van recepten en tips voor de begeleiding van leerlingen, kiezen we voor een kader dat leerkrachten en schoolteams helpt om perspectief te brengen in schijnbaar vastgelopen onderwijsleersituaties. Dat is een bewuste keuze. In plaats van ons af te vragen wat er met de leerling mis is, gaan we na hoe interacties tussen leerkrachten, leerlingen en ouders verbeterd kunnen worden. Daarom vertrekken we van een beschrijving van opvoedings- en gedragsproblemen in de klas en geven we stap-voor-stap aan hoe je die moeilijkheden systematisch in kaart brengt en verheldert. Verder leer je hoe je de ernst en de complexiteit van deze situaties in de klas kan taxeren en welke ondersteuning de leerling binnen en buiten de klas nodig heeft. 

Praktisch

  • begeleiding | Maurits Wysmans - opleidingshoofd sociale readaptatie­wetenschappen – UCLL, auteur en deskundige opvoedings-en gedragsproblemen
  • datum | vrijdag 8 november 2019, 9 - 15.30u.
  • bijdrage | € 95 (koffie/lunch/syllabus incl.) 
  • doelgroep | ook voor leraren secundair onderwijs 1ste graad en zorgbegeleiders
  • cursuscode | 19 074
Ann Verheyen
Coördinator
T 014 / 50 81 69
Katrine Patteet
Administratief medewerker
T 014 / 50 81 70