Opleiding basistraject ervaringswerker GGZ aan Thomas More

Thomas More biedt in nauwe samenwerking met stakeholders uit het werkveld een opleiding aan voor toekomstige ervaringswerkers in de geestelijke gezondheidszorg. We streven naar competente medewerkers in de zorg die vanuit een gedeelde en doorleefde visie op herstel en empowerment, een unieke bijdrage kunnen leveren. Dat kan dan door in het lotgenotencontact mee het verschil te helpen maken, of door een rol op te nemen in het geven van vorming of in beleidsadviserend werk.

We bieden een deeltijds opleidingstraject aan, gespreid over 2 jaar, waarin we je achtergrondkennis rond ervaringswerk en GGZ willen versterken en ook je praktische vaardigheden als toekomstige ervaringswerker willen helpen ontwikkelen.

We verwachten dat je cliëntervaring hebt binnen de geestelijke gezondheidszorg en dat je in voldoende mate bent hersteld om vanuit een nieuw evenwicht, en rekening houdend met je grenzen, je eigen ervaring in te zetten en erover te reflecteren.

Opgelet! Het nieuw aangekondigd traject (2022-2024)  met als voorziene startdatum september 2022 is om organisatorische redenen verschoven naar een latere datum die nog niet bepaald is. Geïnteresseerden die zich reeds hadden opgegeven via de inschrijvingslink voor de infosessie ontvangen hierover een bericht.