Studenten Toegepaste Psychologie staan klaar om de Zelfmoordlijn te versterken

02 April 2018

Minister Jo Vandeurzen geeft 50.000 euro extra voor een nog beter bereikbare Zelfmoordlijn. Met die middelen wil het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) goed opgeleide studenten uit menswetenschappelijke richtingen inzet-ten om mee de oproepen bij de Zelfmoordlijn te beantwoorden. 

De opleiding Toegepaste Psychologie van de Thomas More-hogeschool in Antwerpen is helemaal klaar om daaraan mee te werken. De opleiding stuurt al verschillende jaren studenten voor een stage naar het CPZ. Vanaf september kunnen studenten Toegepaste Psychologie een keuzevak rond het voeren van crisisgesprekken volgen. Dat vak wordt verzorgd door mensen van de Zelf-moordlijn, een primeur voor Vlaanderen.

22% meer chatberichten bij de Zelfmoordlijn 1813 

Uit het jaarverslag van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ), de organisatie achter de Zelfmoordlijn 1813 blijkt dat de vrijwilligers van de Zelfmoordlijn in 2017 15.073 gesprekken voerden met mensen die aan zelfdoding denken en hun omgeving. Dat is een lichte stijging van 3% ten opzichte van 2016. Vooral aan de chat is de stijging significant met 22% meer gesprekken: 1.898 chatgesprekken ten opzichte van 1.554 in 2016. Het CPZ legde in 2017 nadrukkelijk haar focus op de chathulpverlening. De openingsuren van de chat werden uitgebreid, er vond een gebruikersonderzoek plaats, en het effect van de gesprekken op de chatoproepers werd onderzocht.

Onlinehulpverlening met studenten…

Onlinehulpverlening zit in de lift en dat is ook minister Jo Vandeurzen niet ontgaan. Hij kent daarom €50.000 extra toe aan het CPZ om de bereikbaarheid van de Zelfmoordlijn 1813 en de chat verder uit te bouwen. Het CPZ kijkt daarvoor in de richting van studenten uit sociale opleidingen. Het Centrum rekent op vijf stagiairs en een tiental studenten in het kader van een keuzevak. Die studenten krijgen een doorgedreven opleiding en training zodat zij oproepen vanuit dezelfde visie, houding en met dezelfde kwaliteit als de vaste vrijwilligers van de Zelfmoordlijn 1813 kunnen beantwoorden. Voor de studenten is de opleiding en de ervaring die ze opdoen een meerwaarde voor hun latere professionele leven.

...van Toegepaste Psychologie

De opleiding Toegepaste Psychologie van de Thomas More-hogeschool in Antwerpen is helemaal klaar om dit project mee in te vullen. De opleiding werkt al nauw samen met het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Elk jaar doet een aantal studenten van Toe-gepaste Psychologie stage in het Centrum. En volgend academiejaar wordt voor de samenwerking nog een versnelling hoger geschakeld. De opleiding Toegepaste Psychologie organiseert dan een keuzevak rond het voeren van crisisgesprekken. Het wordt geen alledaags opleidingsonderdeel. Men mikt voor dit pilootproject op niet meer dan tien studenten die de ambitie en de competenties hebben om de specifieke materie onder de knie te krijgen. Om het traject optimale kansen te geven worden de studenten vooraf gescreend en geselecteerd door mensen van de Zelfmoordlijn 1813. De op-leiding wordt trouwens ook door hen gegeven. Studenten die de opleiding achter de rug hebben, kunnen ingezet worden voor de permanenties bij de Zelfmoordlijn 1813. 

Barbara Soetens
Docente - Toegepaste Psychologie
T 0485 35 86 34
E

Recente persberichten