Stageinformatie - Kleuteronderwijs

Beste directie, mentor, stagebegeleider

Welkom op de infopagina stage van de Lerarenopleiding Educatieve Bachelor in Onderwijs: Kleuteronderwijs. U vindt hier zowel algemene als inhoudelijke info over de stages van de driejarige en de verkorte opleiding tot Educatieve bachelor in het Kleuteronderwijs. Via deze weg bieden we u inhoudelijke en praktische informatie over de organisatie van praktijk in de lerarenopleiding.

Directies en stagecoördinatoren kunnen eveneens terecht op het stageportaal voor stage-aanvragen

NIEUW! Informatie stages 2022-2023

 • Meer informatie over de specifieke stages die georganiseerd worden in 2022-2023 vindt u in dit document.

 • De stagekalenders geven een overzicht van alle stagedata voor alle trajecten. De gekleurde vakjes geven de stagedagen aan.

Informatie stages 2021-2022

 • In onderstaande stagekalenders kunt u een overzicht terugvinden van alle stagedata voor alle trajecten. De gekleurde vakjes geven de stagedagen aan. 

  • De stagekalender voor de reguliere opleiding kunt u hier terugvinden. 

  • De stagekalender voor de verkorte opleiding kunt u hier terugvinden.

 • Meer informatie over de specifieke stages die georganiseerd worden in 2021-2022 vindt u in dit document

In het stagevademecum vindt u onze visie, de rollen van alle betrokken partners bij een stage en afspraken in geval van onregelmatigheden.

We maakten voor het academiejaar 2021-2022 een Corona-pagina aan waar je alle actuele informatie vindt over afspraken die we maken met onze studenten i.v.m. vragen die er zijn naar aanleiding van maatregelen die er zijn afgesproken. We denken dan aan studenten die mogelijk symptomen van Corona kunnen krijgen, klassen die in quarantaine moeten ... 

Voor de specifieke richtlijnen per traject, verwijzen we graag naar onderstaande informatie. U klikt op het traject dat voor uw student van toepassing is. Daar vindt u alle belangrijke informatie met betrekking tot dat stagetraject.

Het digitale stageportaal

We werken voor alle stages van Thomas More Kempen met het digitale stageportaal (https://stages.thomasmore.be). Via die weg gebeuren alle evaluaties van de studenten door mentoren en ankerdocenten én hebben alle partijen toegang tot de werkmap van de student. 

Je vindt via onderstaande pagina extra informatie en instructiefilmpjes om iedereen vlot op weg te helpen met het stageportaal. Zijn er toch bijkomende vragen, dan mail je naar praktijkbureau.basis.onderwijs@thomasmore.be.

Extra informatie bij het gebruik van het stageportaal vind je via deze pagina.

  Driejarige opleiding - V BAKO

  Elke student van de driejarige opleiding (V BAKO) doorloopt een aantal onderdelen voor stage: naarmate hij/zij vordert, wijzigen ook de verwachtingen. De opleiding bestaat uit drie fases: Praktijk 1, Praktijk 2 en Praktijk 3. Elk van deze fases wordt opgedeeld in 2 semesters. Op die manier komen er voor een student zes semesters aan bod waarin hij/zij steeds groeit in zijn rol als leraar.

  Verkorte opleiding - V BAKOV

  Studenten uit het verkorte traject  doorlopen er minder. Behaalde een student reeds een onderwijsdiploma? Dan volgt hij nog twee semesters stage (V BAKOV 2SEM). Een student met als vooropleiding een Bachelor-diploma zonder onderwijsbevoegdheid doorloopt drie semesters (V BAKOV 3SEM).

   

  NIEUW: Vanaf 2019 kunnen ook mentoren inloggen op het stageportaal om daar de stages van de student te bekijken, de (digitale) stagemap van de student te bekijken én evaluatieverslagen op te laden. Meer informatie vindt u hier via een instructiefilmpje.

  Related images

  Kleuterjuf Voetjes Waag de sprong Leraar worden in twee of drie semesters

  Volg de lerarenopleiding!

  Wil je als onderwijsinstelling op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten van de lerarenopleiding?
  Schrijf je in