Diversiteit en talent

16 February 2018

Hand in hand op campus Kruidtuin en Sanderus

Diversiteit en talent gaan hand in hand op Campus Kruidtuin en Sanderus van de Thomas More-hogeschool. Tijdens de Talen(t)week van 19 tot 23 februari staat de talige en culturele diversiteit in de maatschappij en de opleidingen centraal. Een gevarieerd aanbod van workshops, comedy, film, een talenten(ruilmarkt)… laat studenten en medewerkers proeven en genieten van een leuk en divers cultureel aan-bod. De Talen(t)week kadert in een project “Meer talent in het hoger onderwijs” waarmee de hogeschool haar onderwijs middenin de (diverse) samenleving zet. 

Diversiteit in taal en cultuur

De Talen(t)week focust op de positieve aspecten van diversiteit in taal en cultuur. Een bevraging bij de eigen studenten van Campus Kruidtuin en Sanderus toont aan dat studenten met een andere talige en culturele achtergrond zich vaak minder welkom voelen in het hoger onderwijs dan eentalig Nederlandstalige studenten. Ze ervaren vooroordelen en hebben het gevoel dat ze zich vaker moeten bewijzen dan anderen. Dat strookt niet met de visie van Thomas More. De hogeschool wil een onderwijs- en leefgemeenschap zijn waarin elke student zich gewaardeerd voelt en uitgedaagd wordt om zichzelf te overstijgen. Wie zich beter in zijn vel voelt, behaalt betere resultaten. 

Muren slopen met cultuur

Uit het onderzoek blijkt ook dat 20% van de studenten talige en culturele verschillen ervaren als een belemmering voor contacten tussen de studenten onderling. Een stevige portie diverse cultuur tijdens de Talen(t)week moet helpen om die muren te slopen. Voor campus Mechelen vindt er een talentenruilmarkt, een speeddate met internationale studenten, “Van daar naar hier”, een film waarin Mechelse jongeren hun migratieverhaal vertellen, comedy met Erhan Demirci een gastarbeiderszoon die de diversiteit in de samenleving en het dagelijkse leven van de gemiddelde Belg genadeloos fileert, open lessen rond meertaligheid en een themaopstelling over hetzelfde thema. 

Op campus Sanderus is er een show van standup-comedian Bert Gabriëls | live-muziek | Les Barons, een Belgische film uit 2009 van Nabil Ben Yadir over jongeren van de tweede en derde generatie migranten in Sint-Jans-Molenbeek | een wereldlunch | een optreden van Soe Nsuki, een griet die graag met van alles bezig is: comedy, break, deejayen, hangen bij Charlie magazine, en nooit slapen (ze heeft het allemaal zelf gezegd) | een tentoonstelling met creatief werk van de studenten. Het aanbod is breed en gratis; de studenten staan al te trappelen van ongeduld. 

Meer talent in het hoger onderwijs

Het blijft niet bij een Talen(t)week. Meer en divers talent de weg naar het hoger onderwijs wijzen is een dagelijkse opdracht voor de hogeschool. Naast de bevraging en sensibilisering is er nog een derde luik aan het project “Meer talent in het hoger onderwijs”. Alle studenten moeten zich in het hoger onderwijs thuis voelen. En dat is een uitdaging waarbij ook de docenten een rol kunnen spelen door in en rond hun hoor- en oefencolleges meer aandacht te besteden aan de talige en culturele diversiteit van de studenten én door die diversiteit te benutten. De medewerkers van het project “Meer talent in het hoger onderwijs” werken aan een inspiratiemap en activiteitenfiches met tips en tricks voor de docenten om die rol waar te maken. Ook de studenten van de Lerarenopleiding zullen daar de vruchten van plukken en nog beter voorbereid zijn om later talentgericht en met oog voor divers talent in hun eigen onderwijspraktijk te staan.

Praktisch Campus Mechelen

 • Talen(t)-week | Talent en diversiteit op de campus
 • Thomas More-hogeschool | Campus Kruidtuin | Lange Ridderstraat 44 | 2800 Mechelen
 • Voorbehouden aan studenten en medewerkers van Thomas More
 • Programma

Maandag 19 februari:     

 • Ontdek je talent | 12u00 tot 13u30 | Kapel
 • Talenten(ruil)markt ; Meertalig kwaliteitenspel ; Speeddate met internationale studenten

Dinsdag 20 februari:      

 • Film 'Van daar naar hier' | 13u00 -13u30 | Polyvalente zaal 
 • Mechelse jongeren vertellen hun migratieverhaal

Woensdag 21 februari: 

 • Comedy Erhan Demirci | 12u45-13u45 | Aula
 • Erhan Demirci belicht de diversiteit in onze samenleving met de nodige hu-mor. Deze gastarbeiderszoon ontziet in zijn comedy-shows geen enkel onderwerp. Niet alleen politiek & integratie inspireren hem, het alledaagse le-ven van de gemiddelde Belg frappeert hem des te meer.

Donderdag 22 februari

 • Slotfeest | 12u00-14u00 | polyvalente zaal
 • Vertel-talen(t)en in verhalententen; Workshop ‘begeleiden van meertalige kinderen en jongeren’ ; Sing along 
 • Gespreid over de hele week kan iedereen aansluiten bij een aantal lessen rond meertaligheid en een thema-opstelling over hetzelfde thema bezoeken. 
 • Gratis toegang

Meer informatie?

 • De Talen(t)week is voorbehouden voor studenten en medewerkers van Thomas More. Ook de pers is welkom. 
 • Collega Nele De Witte, een van de organisatoren van de Talen(t)week antwoordt graag op uw vragen | 0486 02 51 38

Praktisch Campus Sanderus

 • Talen(t)-week | Talent en diversiteit op de campus
 • Thomas More-hogeschool | Campus Sanderus | Molenstraat 8 | 2018 Antwerpen
 • Voorbehouden aan studenten en medewerkers van Campus Sanderus
 • Programma

Maandag 19 februari:     

 •  Show Bert Gabriëls | 12u30 tot 13u15 | Aula

Dinsdag 20 februari:      

 •   Live muziek door diverse artiesten |12u30 tot 13u30 | Inkomhal 
 •   Film 'Les Barons' |18u30 met nabespreking door Fanny Matheusen | Aula

Donderdag 22 februari

 • Wereldlunch door Faites la fête |12u tot 14u | Inkomhal

Vrijdag 23 februari

 • Comedy Soe Nsuki | 12u30 tot 13u15 | Inkomhal
 • Photobooth op maandag en dinsdag | Inkomhal
 • Tentoonstelling met werk van studenten | de hele week | Foyer
 • Gratis toegang

Meer informatie?

 • De Talen(t)week is voorbehouden voor studenten en medewerkers van Campus Sanderus. Ook de pers is welkom. 
 • Charlotte Mostaert, een van de organisatoren van de Talen(t)week antwoordt graag op uw vragen | 0497 43 36 40
 • https://www.facebook.com/events/1551895698233384/