Bachelorproef Technologie Campus De Nayer

Situering

Tijdens het laatste semester van hun opleiding werken de studenten van de opleidingen technologie aan hun bachelorproef. Dit wordt gecombineerd met een stage bij voorkeur in een bedrijf. Op deze manier proberen wij een feilloze overgang te creëren van een schoolse situatie naar de bedrijfswereld.

Opleidingen technologie Campus De Nayer

 • Autotechnologie
 • Elektromechanica
  • Automatisering
  • Klimatisering
  • Onderhoudstechnologie
 • Elektronica-ICT
  • Elektronica
  • ICT
 • Ontwerp en productietechnologie

Wat omvat een bachelorproef?

De bachelorproef is een project dat, meestal in een tijdspanne van 12 weken, uitgewerkt wordt door een afstuderende (professionele) bachelor.

Het niveau van dit project, komt overeen met het niveau van een project dat normaal aan een beginnende werknemer, niveau professionele bachelor, in een bedrijf (of onderzoeksgroep) toevertrouwd wordt, eventueel na de inwerkingsperiode. Met dit verschil dat de student deze opdracht uitvoert onder begeleiding van een persoon binnen het bedrijf (of de onderzoeksgroep), de bedrijfspromotor. De bedrijfspromotor staat in voor de aansturing van de student en kan tips en advies geven over de aanpak van het project. Feedback hierover wordt op regelmatige tijdstippen uitgewisseld met de hogeschoolpromotor die dezelfde taak binnen de hogeschool op zich neemt.

Afhankelijk van de grootte van het project kan de bachelorproef door één of maximum twee studenten uitgevoerd worden.

Bij de omschrijving van de opdracht dient rekening gehouden te worden met de meetbaarheid van het eindresultaat. Duidelijk omschreven doelstellingen vergemakkelijken een correcte evaluatie van het project.

Praktisch

Hoe een bachelorproef voorstellen

Bedrijven kunnen hier hun voorstel voor een bachelorproef ingeven.

Studenten kunnen hier hun voorstel voor een bachelorprof ingeven nadat ze een akkoord hebben met een bedrijf.

Begeleiding

 • De student krijgt 2 promotoren toegewezen, één uit de hogeschool (promotor) en de begeleider vanuit het bedrijf waar de stage doorgaat (bedrijfspromotor). De studenten zijn verplicht op regelmatige basis contact te onderhouden met twee promotoren en verslag uit te brengen bij de twee promotoren
 • Tijdens de eerste 6 weken worden een aantal sessies ingericht rond het schrijven van de scriptie en de presentatie van de scriptie.
 • Na 6 weken is een tussentijdse evaluatie voorzien, de bedrijfspromotor wordt hierop uitgenodigd.
 • Alle modaliteiten liggen vast in ons REGLEMENT BACHELORPROEF 2019-2020 

Timing (voorlopig)

Bachelorproef uitgevoerd tijdens het eerste semester

 • 21/09/2020: Uiterste datum indienen voorstellen 1ste semester
 • week van 21/09/2020: Ondertekenen stagecontract
 • 28/09/2020: Start bachelorproef 1ste semester
 • week van 16/11/2020: Tussentijdse evaluatiecommissie 1ste semester
 • 05/01/2021: Inleveren scriptie 1ste semester
 • Eind januari 2021: Verdediging Bachelorproef

Bachelorproef uitgevoerd tijdens het tweede semester

 • 24/10/2020: Uiterste datum indienen voorstellen 2de semester
 • november 2020: Bekend maken voorstellen + keuze studenten
 • december 2020: Ondertekenen stagecontract
 • 15/02/2021: Start bachelorproef 2de semester
 • week van 29/03/2021: Tussentijdse evaluatiecommissie 2de semester
 • 25 mei 2021: Inleveren scriptie 2de semester
 • week van 14/06/2021: Verdediging Bachelorproef

Contact 

Thomas More | More Tech and IT 
Campus De Nayer
Jan De Nayerlaan 5 | 2860 Sint-Katelijne-Waver | België
Tel. + 32 (0)15 31 69 44 

www.thomasmore.be/bachelorproef-technologie-campus-nayer