Referentiepersoon Palliatieve Zorg

Postgraduaat verbonden aan de opleiding Verpleegkunde

Location: Turnhout -

De opleiding is momenteel VOLZET. Op dit moment kan je enkel inschrijven voor de wachtlijst (op deze webpagina vind je eveneens inhoudelijke en praktische informatie).

Vind jij het belangrijk om te kunnen bijdragen aan het comfort en de levenskwaliteit van een zieke in zijn laatste levensfase en aan zijn omgeving?

Palliatieve zorg is een ethisch verantwoorde vorm van zorgverlening aan patiënten in de laatste levensfase. Palliatieve zorg wil borg staan voor een goede pijnbestrijding en symptoomcontrole, psychosociale, emotionele en spirituele begeleiding van patiënt en familie en ondersteuning bieden bij het rouwproces van de nabestaanden.

Al deze aspecten komen aan bod in dit postgraduaat.

De opleiding is erkend in het stelsel van Betaald Educatief Verlof (BEV).

Scroll down for more information

Opbouw

 • Doelgroep
 • In de praktijk
 • Studiegeld
 • Doelgroep

  Het postgraduaat Palliatieve Zorg is gericht tot bachelors in de verpleegkunde.

 • In de praktijk

  De opleiding loopt gespreid over 20 lesdagen van september tot juni. De lessen gaan ongeveer om de veertien dagen door op donderdag van 8.30 tot 16.30 u.

  • Visies in de palliatieve hulpverlening
  • Concepten in de palliatieve hulpverlening: pijn en symptoomcontrole; rouw en verlies; spiritualiteit; zorgethiek; comfortzorg; voeding; mondzorg; relaxatie en aromatherapie
  • Organisatie van de palliatieve hulpverlening: Intramuraal; Extramuraal
  • Sociale, juridische en economische aspecten
  • Specifieke vaardigheden in de palliatieve hulpverlening: Communicatie; Interdisciplinaire samenwerking
  • Zorg voor de zorgende
  • Wetenschappelijk onderzoek
  • Coaching, verandering aansturen
  • Casuïstiek en intervisie

  Na de opleiding Palliatieve Zorg zal je deskundigheid verworven hebben om op een kwalitatieve en ethisch verantwoorde wijze de zorgvrager te begeleiden in de palliatieve fase. Je ontwikkelt een gepaste attitude en zal een voorbeeldfunctie kunnen zijn voor naaste medewerkers.

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige progammagids.

  Alle informatie over inschrijven vind je hier terug. 

 • Studiegeld

  Het studiegeld voor het postgraduaat Palliatieve Zorg in Turnhout bedraagt voor 20 studiepunten €900 + een aparte bijdrage voor het cursusmateriaal.