Interieur & Meubel

In de studio interieur & meubel ligt het accent op meubelontwerp. Zowel het ontwerpen van een maatmeubel (rekening houdend en inspelend op een bepaalde ruimtelijke context) als het vrijstaand meubel komen in deze studio aan bod.

Je voert onderzoek naar materiaaltoepassingen, experimenteert, voert in de mate van het mogelijke ook zelf uit in het werkhuis van de opleiding. Er wordt gewezen op maakbaarheid, economische haalbaarheid, markzetting en ecologisch bewustzijn. Het resultaat is een prototype op ware grootte.

Eens afgestudeerd kan je aan de slag op interieurbureaus en architectuurbureaus. Bovendien heb je inzicht in het proces van ontwerp naar een volledig uitvoerbaar en marktklaar meubel. Je kent je eigen sterktes en accenten als ontwerpen en bent bereid dit te delen en te tonen door deelname aan beurzen en wedstrijden.

Related images