Interieur & Architectuur

In de studio interieur & architectuur vertrekken we vanuit een écht ruimtelijk gegeven (een leegstaande kerk, een bedrijfsgebouw,…) en een strikt omschreven programma. We verleggen het accent van private naar (semi-)publieke interieuropdrachten.

Je leert oog hebben voor de architecturale context, de structuur, de constructie, de uitvoerbaarheid en techniciteit, zonder het ruimtelijk concept uit het oog te verliezen.

Je leert een uitvoeringsdossier opstellen met gedetailleerde tekeningen en met aandacht voor de geldende normeringen.

Eens afgestudeerd kan je je mannetje staan op interieurbureaus én architectuurbureaus. Je bezit de nodige vaardigheden om zowel ruimtelijke concepten als (vast) meubilair te bedenken én uitvoerbaar uit te werken. Je beschikt over genoeg realiteitszin om straks je eigen ontwerpkantoor op te starten.

Related images