Verpleegkunde (verkort werktraject)

Verkort werktraject van de professionele bachelor Verpleegkunde

Location: Belgium - Turnhout -

Info sessions

Thursday 16 December

18.00 - 21.00Online infosessie professionele bachelor Verpleegkunde | Turnhout[Read more]

Tuesday 11 January

18.00 - 21.00Online infosessie professionele bachelor Verpleegkunde | Turnhout[Read more]

In 2 jaar van vroedvrouw naar verpleegkundige

 • Ben je al vroedvrouw? Dankzij je opleiding krijg je 120 studiepunten vrijstelling
 • Je start de opleiding meteen in fase 3.  
 • Onze lessen zijn afgestemd op jouw kennis en jouw ervaring als vroedvrouw. 
 • Ons uitgangspunt is een verdieping van de specifieke verpleegkundige competenties
 • Al ervaring? Kan je theoretische competentie op bachelorniveau aantonen? Doe mee aan 1 of meerdere van onze headstart-proeven.  
 • Kies uit volgende headstart-proeven: geriatrie, ziekenhuis, pediatrie-moeder/kind, geestelijke gezondheidszorg of eerstelijnszorg. 
 • De headstart-proeven vinden plaats tijdens een projectweek in september 2022. Een geslaagde proef kan je studieduur verkorten
 • Werk je minimaal 50% als verpleegkundige, dan kan je de stages vervangen door werkplekleren. 
 • 1 vaste lesdag per week. Zo kan je werk en studie goed plannen. 
 • Kortom: jij wil een traject op jouw maat en dat kunnen wij jou bieden. 

Follow us!Facebook Instagram

Scroll down for more information
Sophie Vosters
Sophie Vosters
Opleidingscoördinator
Voor al je vragen over de startvoorwaarden én over de opleiding.
Hanne Caems
Hanne Caems
Zorgcoördinator, studiebegeleider
Voor al je vragen over studiebegeleiding en studeren met faciliteiten.

Eyecatchers

image.alt

Neem je ook een headstart?

Doe mee aan onze headstartproeven tijdens een projectweek in september 2022. Je kan kiezen tussen: geriatrie, ziekenhuis, pediatrie-moeder/kind, geestelijke gezondheidszorg of eerstelijnszorg. Geslaagd? Dan kan je meteen door naar een verdiepende module in hetzelfde domein of alvast een keuzevak opnemen.

Gloednieuwe simulatieruimte

We beschikken op Campus Turnhout over een gloednieuwe simulatieruimte. Zo zetten we volop in op een hoogtechnologische leeromgeving voor onze studenten om alles zo realistisch mogelijk te maken. 

Herbeleef de opening

Go International

Wil je over de landsgrenzen heen studeren of stage lopen? Je talenkennis vergroten, verschillende culturen leren kennen en proeven van een internationaal avontuur? Go international! De video toont aan hoe de internationale stage twee van onze oud-studenten nog steeds inspireert. 

Check it out!

Programma

 • Opbouw
 • Doelpubliek
 • Vakken
 • In de praktijk
 • Persoonlijke begeleiding
 • Go international
 • Alternatieve trajecten
 • Opbouw

  • Als bachelor Vroedkunde beschik je al over competenties op bachelorniveau: omgaan met wetenschappelijke bronnen, zorg inschatten en organiseren, je rol als communicator en gezondheidsbevorderaar.  
    
  • We verdiepen ons in de specifiek verpleegkundige competenties. We gaan in op diverse ziektebeelden en behandelvormen, verpleegkundige diagnostiek, casuïstiek, theoretische modellen, maatschappelijke tendensen, …  Klinisch redeneren staat centraal. Inzicht in het verband tussen kennis en vaardigheden enerzijds en het handelen in de praktijk anderzijds. 
    
  • Keuzevakken geven je opleiding mee vorm. Leiderschap en ondernemerschap, interdisciplinair netwerken, klinisch expert enz. Je ontwikkelt een persoonlijk profiel waarmee jij je kan onderscheiden van anderen! We leiden je op tot een veelzijdige professional die verantwoordelijkheid draagt voor het volledige verpleegkundig proces. Op die manier maak je bewust en weloverwogen keuzes in het zorgproces, gebaseerd op de laatste inzichten en afgestemd met collega's en met de zorgvrager. 
 • Doelpubliek

  Bachelors Vroedkunde die zich graag willen verdiepen in de specifieke verpleegkundige competenties en een bachelor Verpleegkunde willen behalen.

 • Vakken

  Hieronder vind je een overzicht van de vakken (onder voorbehoud van wijzigingen), met per vak het aantal studiepunten per fase. Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.

  • De belangrijkste vakken hebben we toegelicht in een blauwe tooltip.
  Fase34
  ZORGVERLENER: klinisch beoordelaar
  Verpleegkundige methodiek A i 5
  Verpleegkundige methodiek B i 5
  Geriatrie i 3
  Kinderverpleegkunde i 4
  Geestelijke gezondheidszorg 1 i 4
  Oncologogische zorg 3
  geestelijke gezondheidszorg 2 i 4
  Ouderenzorg i 4
  Pediatrische zorg i 3
  ZORGREGISSEUR: organisator/coördinator - maatschappij & beleid
  Maatschappelijke tendensen i 3
  COMMUNICATOR: coach - teamspeler - gezondheidsbevorderaar
  Fase34
  INNOVATOR: kwaliteitsbeoordelaar, reflectieve professional, vernieuwer
  Klinisch onderwijs 20
  Klinisch onderwijs 30
  Integratie onderwijs i 3
  KEUZEVAKKEN
  Interculturele zorgverlening / Oncologische zorg / Buddy bij de wieg / Studentenparticipatie / Campus CosMos / Medisch Engels / Dealing with global challenges / Inleiding in de vroedkunde / International activity / … i 5
  BACHELOR PROOF
  Klinisch expert 1 i 5
  Integrale zorg 5
  Integratie onderwijs 5
  expertpanel i 6
  verpleegkundige beroepsindentiteit 3
  Fase34
  ZORGVERLENER: klinisch beoordelaar
  Verpleegkundige methodiek A i 5
  Verpleegkundige methodiek B i 5
  Geriatrie i 3
  Kinderverpleegkunde i 4
  Geestelijke gezondheidszorg 1 i 4
  Oncologogische zorg 3
  geestelijke gezondheidszorg 2 i 4
  Ouderenzorg i 4
  Pediatrische zorg i 3
  ZORGREGISSEUR: organisator/coördinator - maatschappij & beleid
  Maatschappelijke tendensen i 3
  COMMUNICATOR: coach - teamspeler - gezondheidsbevorderaar
  INNOVATOR: kwaliteitsbeoordelaar, reflectieve professional, vernieuwer
  Klinisch onderwijs 20
  Klinisch onderwijs 30
  Integratie onderwijs i 3
  KEUZEVAKKEN
  Interculturele zorgverlening / Oncologische zorg / Buddy bij de wieg / Studentenparticipatie / Campus CosMos / Medisch Engels / Dealing with global challenges / Inleiding in de vroedkunde / International activity / … i 5
  BACHELOR PROOF
  Klinisch expert 1 i 5
  Integrale zorg 5
  Integratie onderwijs 5
  expertpanel i 6
  verpleegkundige beroepsindentiteit 3
 • In de praktijk

  Je volgt les op een vaste lesdag in de week, op dinsdag. Op die manier is plannen gemakkelijk. Door deze vaste lesmomenten, aangevuld met zelfstudie, kan je de combinatie werk-gezin-studeren realiseren en je diploma bachelor in de Verpleegkunde behalen. 
   
  Examenmomenten worden tijdig bekend gemaakt zodat je mogelijke aanpassingen in je werkrooster ruim op voorhand kan aanvragen. 
   
  Jouw stages doe je in de vorm van werkplekleren. Hierdoor kan je je verdiepen in je verpleegkundige visie, jouw handelen, … via opdrachten op je eigen werkplaats.  
   
  Als je graag een internationale ervaring wil, dan krijg je natuurlijk ook als werkstudent deze kans!  

 • Persoonlijke begeleiding

  In onze opleiding schenken we veel aandacht aan persoonlijke begeleiding.  
   
  Bij de start krijg je een persoonlijke trajectbegeleider uit het docententeam. Je trajectbegeleider zal je stimuleren en coachen om jouw talenten te ontwikkelen en studie- en beroepsloopbaan vorm te geven. 
   
  Soms bots je op (persoonlijke) problemen: kleine of grote dingen, studiegerelateerd of  heel persoonlijk. Blijf er niet mee zitten! Studentenvoorzieningen (stuvo) heeft een team van studentenbegeleiders, gespecialiseerd in psychosociale dienstverlening. Zij zijn er om jou te helpen!  
   
  Heb je nood aan extra ondersteuning of studiebegeleiding? Dan kan onze zorgcoördinator je hierin bijstaan. 
   
  Ten slotte voorzien we ook persoonlijke begeleiding bij de uitwerking van de projecten waaraan je deelneemt. 

 • Go international

  In elke fase kan je deelnemen aan internationale projecten of een internationale stage aanvatten. Dit kan zowel voor korte periodes (2 weken) als voor langere periodes (2 maanden). 
   
  Door samen te werken met studenten verpleegkunde uit buitenlandse opleidingen, deel te nemen aan korte internationale projecten of in een ander land te werken, te studeren en te leven  ontwikkel je de nodige competenties om in onze geglobaliseerde wereld en werksituaties succesvol te functioneren. 
   
  Wil je stage lopen in het buitenland? Ons uitgebreid netwerk van partners in Europa en het Zuiden biedt je heel wat mogelijkheden. Zo kan je in fase 3 voor een bepaalde periode stage lopen in een ziekenhuis, instelling of organisatie. Je maakt er niet alleen kennis met internationale vakinhoudelijke ontwikkelingen, maar je vergroot ook je talenkennis en je sociale en communicatieve vaardigheden. Je ontwikkelt intercultureel vakmanschap! 
   
  Tijdens de voorbereiding van deze stage word je maximaal ondersteund door de verantwoordelijke van de opleiding en de dienst internationalisering. 

  Ervaringsverhaal internationale stage 

 • Alternatieve trajecten

  Je kan ook kiezen om het traject als niet-werkende student te volgen als je bijvoorbeeld niet als verpleegkundige tewerkgesteld bent. Je doet dan stages op de verschillende domeinen van de gezondheidszorg in de opleiding. 

After Graduation

 • De job van je leven
 • Verder studeren
 • More Care
 • De job van je leven

  • gespecialiseerde afdelingen in ziekenhuizen
  • verpleegkundige in de ouderenzorg, in de thuiszorg, in een bedrijf, in een (psychiatrisch) ziekenhuis  
  • verpleegkundige op medisch-technische diensten 
  • als zelfstandig verpleegkundige, in een groepspraktijk of bij een organisatie  
  • werken met delinquenten in de gevangenis  
  • opvangcentra voor vluchtelingen  
  • meewerken aan medisch onderzoek als verpleegkundige  
  • wetenschappelijk medewerker  
  • onderwijs  
 • Verder studeren

 • More Care

  Permanente vorming: More Care 
  Via More Care biedt Thomas More een aanbod voor levenslang leren met tal van korte opleidingen, vormingsdagen en symposia, maar ook opleidingen op maat.