Maatschappelijk Werk in dagonderwijs

graduaat

Location: Belgium - Geel -

Kies voor een job met het hart (voor mensen) op de juiste plaats

 • Jij bent sociaal geëngageerd en werkt graag met mensen.
 • Je vindt het fijn om mensen te helpen.  
 • Je bent een goede luisteraar en boezemt snel vertrouwen in.  
 • Je weet welke vraag je op welk moment moet stellen
 • Je leert het welzijnswerk en de maatschappelijke sector kennen.  
 • Je krijgt een basis in sociologie, recht, psychologie en ethiek.  
 • Je ontwikkelt nuttige skills zoals gesprekstechnieken en werken in team
 • Dankzij verschillende stages doe je heel wat praktijkervaring op.
 • Tijdens deze studie word je opgeleid tot een professionele hulpverlener.  
 • De opleiding duurt twee jaar. 
 • Zin om verder te studeren? Behaal via een verkort traject je bachelor Sociaal Werk of Toegepaste Psychologie, of een tweede graduaatsopleiding zoals Orthopedagogische Begeleiding of HR-Support.

Follow us!Facebook Instagram

The programme
in short
Get
inspired
Scroll down for more information
Lize_Vandereycken
Lize Vandereycken
Opleidings- en werkplekcoördinator
Voor al je vragen over de opleiding en het werkplekleren
Ine Van Kerckhoven
Ine Van Kerckhoven
Studietrajectbegeleider - zorgcoördinator
Voor al je vragen over je studietraject, vrijstellingen en studeren op maat.

Eyecatchers

image.alt

Je begeleidt kwetsbare mensen naar een zelfzekere toekomst

Je deur staat wagenwijd open voor kwetsbare mensen die in moeilijke papieren zitten. Je schuift samen met hen aan tafel, luistert naar hun noden en zoekt naar oplossingen zodat ze zelfverzekerd een stabiele toekomst kunnen uitbouwen. 

image.alt

Je bent sociaal geëngageerd

Je hebt een luisterend oor en sterke schouders. Je weet welke vraag je op welk moment moet stellen. Voor allerlei persoonlijke, relationele of maatschappelijke noden en conflicten zie jij een uitweg. Zo breng je orde in de chaos en licht in de duisternis.  

image.alt

Volop in de praktijk

We werken zeer nauw samen met het werkveld. Dit vertaalt zich in bezoeken aan allerlei organisaties, gastsprekers, het opvolgen van actuele tendensen en het samenwerken met vrijwilligers. Zo verken je verschillende soorten problematieken en doelgroepen. 

Programma

 • Opbouw
 • Vakken
 • In de praktijk
 • Persoonlijke begeleiding
 • Go international
 • Alternatieve trajecten
 • Opbouw

  • Fase 1 | J​e leert het welzijnswerk en de sector kennen. Daarnaast verwerf je verschillende vaardigheden en verdiep je je gesprekstechnieken. Je wordt vertrouwd met de competenties en de uitdagingen waar maatschappelijk werkers voor staan. 
   Via het werkplekleren zet je de eerste stappen in de praktijk. Verder komen ook begeleidingsmethodieken aan bod. 
  • Fase 2 | Je verdiept je kennis van de samenleving en de verschillende takken van juridische hulpverlening. Daarnaast oefen je begeleidingsmethodieken en maak je toepassingen op concrete casussen. Op de werkplek krijg je meer verantwoordelijkheden en voer je een praktijkproject uit. Je zet je capaciteiten in de verf met een geïntegreerd portfolio.
 • Vakken

  Hieronder vind je een overzicht van de vakken (onder voorbehoud van wijzigingen), met per vak het aantal studiepunten per fase. Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren. 

  • De belangrijkste vakken hebben we toegelicht in een blauwe tooltip.  
  Semester1234
  INTEGRALE THEORETISCHE LEERLIJN
  Sociale kaart i 3
  Maatschappelijk werker als beroep i 4
  Maatschappelijk werk in de actieve welvaartstaat i 3
  Inleiding tot het recht i 3
  Sociologie i 3
  Sociale bijstand in de praktijk i 3
  Arbeidsrechtelijke hulpverlening i 3
  Straf- en jeugdbeschermingsrecht i 3
  SOCIAAL-AGOGISCHE VAARDIGHEDEN
  Thema's van de psychologie i 3
  Basisgesprekstechnieken i 4
  Werken in team i 3
  Agogiek i 3
  Basismethodiek i 5
  Semester1234
  Omgaan met diversiteit i 3
  Psychosociale hulpverlening i 3
  Toepassingen sociale zekerheid i 3
  Casuïstiek i 6
  PROFESSIONEEL HANDELEN
  Taal- en schrijfvaardigheden i 4
  Filosofische methode i 3
  Systeemgericht werken i 3
  Structuurgericht werken i 3
  Werken in een organisatie i 3
  WERKPLEKLEREN i
  WPL1 - Kennismaking met de sector i 6
  WPL2 - Initiatie op de werkplek i 7
  WPL3 - Maatschappelijk werk in de praktijk i 15
  WPL4 - Startende professional i 18
  Semester1234
  INTEGRALE THEORETISCHE LEERLIJN
  Sociale kaart i 3
  Maatschappelijk werker als beroep i 4
  Maatschappelijk werk in de actieve welvaartstaat i 3
  Inleiding tot het recht i 3
  Sociologie i 3
  Sociale bijstand in de praktijk i 3
  Arbeidsrechtelijke hulpverlening i 3
  Straf- en jeugdbeschermingsrecht i 3
  SOCIAAL-AGOGISCHE VAARDIGHEDEN
  Thema's van de psychologie i 3
  Basisgesprekstechnieken i 4
  Werken in team i 3
  Agogiek i 3
  Basismethodiek i 5
  Omgaan met diversiteit i 3
  Psychosociale hulpverlening i 3
  Toepassingen sociale zekerheid i 3
  Casuïstiek i 6
  PROFESSIONEEL HANDELEN
  Taal- en schrijfvaardigheden i 4
  Filosofische methode i 3
  Systeemgericht werken i 3
  Structuurgericht werken i 3
  Werken in een organisatie i 3
  WERKPLEKLEREN i
  WPL1 - Kennismaking met de sector i 6
  WPL2 - Initiatie op de werkplek i 7
  WPL3 - Maatschappelijk werk in de praktijk i 15
  WPL4 - Startende professional i 18

  Lesrooster

  Bekijk een voorbeeldrooster voor fase 1.

 • In de praktijk

  Via opdrachten en interviews kom je voor het eerst in contact met het werkveld. Na deze kennismaking met de sector, volgt het werkplekleren. Als initiatie doe je een verkennende stage waarbij je participeert aan het maatschappelijk werk in een organisatie. In fase 2 ligt er meer nadruk op de beroepspraktijk en voeren we de praktijk in het werkveld op. Je verdiept je verder en geraakt steeds meer vertrouwd met de dagelijkse praktijk. In het laatste semester bouw je aan je competenties als startende professional. Je werkt zelfstandig een concreet project uit in de organisatie.

 • Persoonlijke begeleiding

  Als startende student krijg je een persoonlijke mentor toegewezen. Hij/zij zal je wegwijs maken op de campus en in de opleiding, zodat je snel startklaar bent en gemotiveerd aan de slag kan! Je mentor is ook jouw vertrouwenspersoon waarbij je terecht kan voor allerlei vragen. 

 • Go international

  Internationalisering is niet meer weg te denken uit het hoger onderwijs. Een internationale ervaring betekent zeker een meerwaarde voor je diploma. Enkele maanden naar het buitenland gaan leert je zelfstandig zijn. Je kan ervoor kiezen om (een deel van) jouw werkplekleren buiten België uit te voeren. Afhankelijk van de gekozen locatie kan je recht hebben op een beurs om je reiskosten (deels) te dekken.

 • Alternatieve trajecten

Na je studie

 • De job van je leven
 • Verder studeren
 • De job van je leven

  Hulpverlener in diverse sectoren van de welzijnszorg;

  • Algemeen maatschappelijk werk
  • Jongerenhulpverlening 
  • Ouderenzorg 
  • Politie 
  • (Geestelijke) gezondheidszorg 
  • Onderwijs 
  • Sociale economie
  • Gezinszorg
  • Armoedewerking
  • Vluchtelingenwerk
  • Hulpverlening voor personen met een beperking
  • Verenigingen die werken rond diversiteit
  • ...
 • Verder studeren

  Tweede graduaat (via verkort traject)

  Bachelor

#wearegraduaten