Forensische Psychodiagnostiek en Counseling in avondonderwijs

Postgraduaat verbonden aan de professionele bachelor Toegepaste Psychologie

Location: Belgium - Antwerpen - Campus Sanderus

Verdiep je in de boeiende wereld van de forensische psychologie

 • Jij hebt een bachelordiploma in de Toegepaste Psychologie
 • Of een master in de klinische psychologie of de criminologie
 • Stel je dan kandidaat voor het Postgraduaat Forensische Psychodiagnostiek en Counseling.
 • Je werkt aan juridisch relevante counselingvaardigheden.
 • Je krijgt les van nationale en internationale experts.
 • Je volgt 8 modules (van 7 lessen) verspreid over 2 jaar.
 • Thema’s die aan bod komen zijn: 

  • het juridisch kader
  • prominente problematieken binnen de forensische context 
  • risicotaxatie en -management
  • forensische psychodiagnostiek
  • forensische counseling 
  • slachtofferschap 
 • Lessen worden ingepland op dinsdag en/of donderdagavond.
Scroll down for more information
Helena Verhelle
Inhoudelijke coördinator
Voor al je inhoudelijke vragen.
Sofie Rysheuvels
Sofie Rysheuvels
Administratief coördinator
Voor al je praktische vragen.
Nancy Van Loo
Nancy Van Loo
Administratief medewerker
Voor al je praktische en administratieve vragen.

Eyecatchers

image.alt

Brede en actuele sector

In onze postgraduaatopleidingen richten we ons specifiek op het forensisch werkveld, wat een groeiende sector is. We willen de kennis rond het forensisch vakgebied doorgeven aan de deelnemende en toekomstige hulpverleners binnen deze sector.

image.alt

Leren én doen

We delen onze lessen op in een theoretisch en een praktijkluik, waarin je als hulpverlener ook effectief aan de slag gaat. Je buigt je over casussen en leert de inzichten en technieken uit de les toepassen. 

image.alt

Expertise

Expertise dragen wij hoog in het vaandel. Alle sessies worden verzorgd door nationale en internationale experts op het desbetreffend forensisch gebied.

Programma

 • Opbouw
 • Doelpubliek
 • Inhoud
 • Specifieke toelatingsvoorwaarden
 • Inschrijvingsgeld en annulatievoorwaarden
 • Professionele bonus
 • VOV en KMO-portefeuille
 • Opbouw

  Het curriculum bestaat uit 8 modules waarbij we telkens streven naar een evenwicht tussen theorie en praktijk. In elke module kaderen we recente tendensen, visies en benaderingen in verband met het desbetreffende onderwerp. Daarnaast reiken we de nodige vaardigheden aan en toetsen we deze aan de praktijk. 

  • Fase 1 | Het eerste academiejaar omvat 4 modules, verspreid over 28 contactbeurten van telkens 3 uur. Hier ligt de focus op het juridische kader en het forensische werkveld, de psychodiagnostiek bij minderjarigen en bij volwassen personen die feiten plegen. 
    
  • Fase 2 | Het tweede academiejaar omvat eveneens 4 modules, verspreid over 28 contactbeurten van telkens 3 uur. In dit jaar ligt de focus op integratief werken binnen het forensische werkveld, de counselingvaardigheden binnen de hulpverlening, en de wisselwerking tussen slachtoffer- en daderschap. 

  De opleiding wordt verzorgd door nationale en internationale experts op het desbetreffende forensische gebied. We bieden een evenwicht tussen academische expertise en praktijkkennis. 

 • Doelpubliek

  Deze opleiding richt zich tot professionele bachelors in de Toegepaste Psychologie, masters in de Klinische Psychologie en masters in de Criminologie. 

  Houders van een ander diploma hoger onderwijs met professionele ervaring in het forensische werkveld kunnen zich kandidaat stellen. Een stuurgroep zal elk dossier individueel in overweging nemen. 

 • Inhoud

  Het postgraduaat (40 studiepunten) bestaat uit 8 praktijkgerichte modules verspreid over 2 academiejaren, en omvat in totaal 168 contacturen of 56 contactbeurten van telkens 3 uur. Een module (5 studiepunten) omvat 7 contactbeurten van 3 uur. 

  Hieronder vind je een overzicht van de modules (onder voorbehoud van wijzigingen). Wil je van élk vak de gedetailleerde inhoud kennen? Check dan de programmagids.

  Eerste opleidingsjaar (2020-2021)

  Tweede opleidingsjaar (2021-2022)

  • Module 5 | Integratief werken binnen het forensische werkveld
  • Module 6 | Forensische counseling I
  • Module 7 | Forensische counseling II
  • Module 8 | Slachtofferschap en de forensische context

   

 • Specifieke toelatingsvoorwaarden

  Het aantal deelnemers is beperkt tot 25 omwille van het praktijkgericht werken. De opleiding wordt pas georganiseerd wanneer er 15 deelnemers zijn. De beslissing of de opleiding kan doorgaan, zal één of twee weken voor aanvang van de eerste lesdag gecommuniceerd worden aan de deelnemers die hebben ingeschreven. 
   
  Vanaf maart 2022 kan je je opnieuw kandidaat stellen voor de nieuwe opleidingscyclus die van start zal gaan in september 2022. Gelieve je CV en motivatiebrief te sturen naar  forensic.tp@thomasmore.be. Nadien word je in groep uitgenodigd voor een kennismakingsmoment. 

 • Inschrijvingsgeld en annulatievoorwaarden

  Inschrijvingsgeld

  • Het inschrijvingsgeld bedraagt €950 per volledig opleidingsjaar (i.e. 4 modules) of €1900 voor de 2-jarige cyclus (i.e. 8 modules). Indien een deelnemer een volledig opleidingsjaar succesvol hebt beëindigd, maar wenst het tweede opleidingsjaar niet volledig te volgen, dan bedraagt het volgen van elke bijkomende module €260. 
  • Voor een of meerdere afzonderlijke modules is het bedrag €360 per module. 
  • Voorschot 500 euro
  • De inschrijving is definitief na betaling van €500. Het resterende bedrag dient betaald te worden voor 15 januari 2022.
  • Lesmateriaal | Er wordt een elektronisch leerplatform aangeboden voor het lesmateriaal en de zelfstudieteksten.

  Annulatievoorwaarden

  • Wie inschrijft voor het postgraduaat, verbindt er zich toe het volledige programma te volgen.
  • In geval van annulering van de inschrijving tot twee weken voor de start van de opleiding, wordt €50 van het inschrijvingsbedrag in rekening gebracht voor administratiekosten.
  • Indien men annuleert na de start van de eerste module, wordt het voorschot van €500 niet terugbetaald.
  • Terugbetaling van het volledige inschrijvingsgeld is niet meer mogelijk na 15 januari 2022.
 • Professionele bonus

  Wanneer je beschikt over een diploma bachelor in de Toegepaste Psychologie, master in de Klinische Psychologie en master in de Criminologie, ontvang je het getuigschrift Forensische Psychodiagnostiek en Counseling, indien alle 8 modules gevolgd zijn én indien je geslaagd bent voor alle schriftelijke en mondelinge examenmomenten. 

  Houders van een ander diploma hoger onderwijs, ontvangen onder dezelfde voorwaarden een certificaat. 

 • VOV en KMO-portefeuille

  De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof (VOV), KMO-portefeuille en Cevora. 

  • VOV | Meer info & stappenplan Vlaams Opleidingsverlof vind je hier.
  • KMO-portefeuille | voor zelfstandigen (in bijberoep)
  • Cevora | Werknemers uit paritair comité 200.00 die een opleiding volgen buiten de werkuren kunnen dit via hun werkgever terugbetaald krijgen door Cevora. De terugbetaling bedraagt tot 375 euro per opleiding en per werknemer voor werkgevers die een opleidingsplan hebben.  Alle info over de terugbetalingsvoorwaarden vind je op de website van CEVORA.