Client-centered spelcounseling

Postgraduaat verbonden aan de opleiding Toegepaste Psychologie

Location: Antwerpen - Campus Sanderus

Het postgraduaat client-centered spelcounseling leidt professionals op tot spelcounselor met een client-centered basishouding. 

Een client-centered spelcounselor werkt in een multidisciplinair team of in nauwe samenwerking met andere disciplines. De omgeving van het kind (ouders, school, …) wordt zoveel mogelijk bij de begeleiding betrokken.

Een client-centered spelcounselor is geen psychotherapeut: counseling is een ander beroep dan psychotherapie met een andere doelstelling (ondersteunen/veranderingsproces op gang brengen), een andere focus (psychosociale problemen) en een andere specialisatie (begeleiden).

Wat is de rol van een spelcounselor?

Een client-centered spelcounselor begeleidt kinderen met uiteenlopende psychosociale problemen (rouw, angst, echtscheiding, hechting, pestproblematiek enz.). Het spel van het kind staat centraal in de begeleiding. Spel is een natuurlijke uiting van het kind. In het spel laat het kind zien waarmee het zich bezighoudt en welke problemen het ervaart. Spel geeft het kind ook de gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met nieuw gedrag.

De spelcounselor volgt het kind in zijn spel, probeert de speeltaal van het kind te begrijpen en geeft ondersteuning bij het uiten en verwerken van problemen. Het kind krijgt mogelijkheden om nieuwe ervaringen op te doen en om emotionele en cognitieve inzichten te verwerven.

Client-centered visie

De client-centered visie zorgt ervoor dat de spelcounselor werkt vanuit een houding van onvoorwaardelijke acceptatie, echtheid en empathie voor het kind en alle betrokkenen bij de begeleiding. Interventies gebeuren vanuit een positieve focus op problemen.

Schrijf snel in, want de plaatsen zijn beperkt!

 

Scroll down for more information

Overview

 • Doelgroep
 • Programma
 • In de praktijk
 • Studiegeld
 • Doelgroep

  Het postgraduaat Client Centered Spelcounseling is gericht op professionele bachelors in de toegepaste psychologie, masters in de psychologie, professionele bachelors in de orthopedagogie, masters in de (ortho)pedagogische wetenschappen en professionele bachelors in de gezinswetenschappen.

  Deelnemers moeten over de mogelijkheid beschikken om praktijkoefeningen uit te voeren met kinderen en ouders

  De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof en KMO-portefeuille: Werknemers uit paritair comité 200.00 die een opleiding volgen buiten de werkuren kunnen dit via hun werkgever terugbetaald krijgen door CEVORA. De terugbetaling bedraagt tot € 375 per opleiding en per werknemer voor werkgevers die een opleidingsplan hebben. 

  Alle info over de terugbetalingsvoorwaarden vind je op de website van CEVORA.

  Stappenplan aanvraag Vlaams Opleidingsverlof

 • Programma

  Het tweejarige postgraduaat client-centered spelcounselor telt 40 studiepunten en bestaat uit 10 praktijkgerichte modules verspreid over 2 academiejaren (in totaal 240 contacturen):

  Onze volgende cyclus start in oktober 2021!

  Het eerste opleidingsjaar bestaat uit 5 modules die samen 9 lesdagen en twee trainingsweekends omvatten. Bij deze modules zijn er eveneens intervisiemomenten voorzien.

  Het tweede opleidingsjaar bestaat uit 5 modules die samen 12 lesdagen en één trainingsweekend omvatten. Bij deze modules zijn er eveneens supervisiemomenten voorzien.

  Voor de inhoudelijke uitwerking van de opleiding wordt samengewerkt met de Vlaamse werkgroep van de NVVS en het Centrum voor Social Work van de Hogeschool Utrecht. 

  Academiejaar 2020-2021

  Academiejaar 2021-2022 (onder voorbehoud)

  Klik hier voor het volledige programma.

 • In de praktijk

  De trainingen vinden plaats tijdens het weekend van vrijdagavond tot zondagnamiddag en worden residentieel georganiseerd. De lesdagen worden doorgaans georganiseerd op donderdag van 09.30 - 16.30 uur. Af en toe zijn er ook lesdagen op vrijdag. Intervisie (1e jaar) en supervisie (2e jaar) zijn telkens een halve dag. 

  Je ontvangt het postgraduaatgetuigschrift client-centered spelcounseling indien alle 10 modules zijn gevolgd, indien de bijhorende intervisie en supervisie werd gevolgd én indien er een positieve beoordeling is (minstens 10/20) van het portfolio.

  Je kan je kandidaat stellen voor de nieuwe opleidingscyclus die van start zal gaan in oktober 2021. Gelieve je CV en motivatiebrief te sturen naar Tini Hilgert. Indien je in aanmerking komt, word je vervolgens uitgenodigd voor een intakegesprek. Gesprekken starten in het voorjaar van 2021.

  Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 omwille van het praktijkgericht werken. De opleiding wordt pas georganiseerd wanneer er 15 deelnemers zijn.

 • Studiegeld

  Het studiegeld voor het postgraduaat Client-centered spelcounseling bedraagt €1700 euro per academiejaar. Dit is inclusief elektronisch leerplatform, intervisie / supervisie en verblijfskosten voor de trainingsweekends. Er is geen mogelijkheid tot het volgen van afzonderlijke modules.

  De inschrijving is definitief na betaling van €700. Het resterende bedrag dient betaald te worden voor 15 januari 2022. Wie inschrijft voor het postgraduaat verbindt er zich toe het volledige programma te volgen.

  In geval van annulering van de inschrijving tot twee weken voor de start van de opleiding, wordt €50 van de inschrijfprijs in rekening gebracht voor administratiekosten. Indien men annuleert na de start van de eerste module, wordt het voorschot van €700 niet terugbetaald. Terugbetaling van het volledige inschrijvingsgeld is niet meer mogelijk na 15 januari 2022.