Studeren op maat

Om iedereen evenveel kansen te geven op een succesvolle studie, kunnen sommige studenten faciliteiten krijgen voor hun lessen, stages of examens. We denken daarbij aan topsporters, studenten met een functiebeperking, kunstenaars, anderstaligen, student-ondernemers en mantelzorgers. We bekijken per student wat er nodig en mogelijk is. De procedure en de voorwaarden verschillen naargelang de reden waarvoor je een faciliteit aanvraagt.