Betalings- en annulatievoorwaarden

Inschrijven voor een dienst of nascholing betekent automatisch betaling van de factuur die 2 weken voor de aanvang van de cursus wordt toegestuurd. Indien u één week voor de aanvang van de cursus geen factuur ontvangen hebt, contacteer dan het BICC (bicc@thomasmore.be) om na te gaan of de inschrijving goed geregistreerd is.

Een inschrijving kan tot uiterlijk 3 weken voor de aanvangsdatum kosteloos worden geannuleerd. Daarna is annulering (ongeacht de reden) niet meer mogelijk. Annuleren kan enkel schriftelijk per mail via bicc@thomasmore.be. Indien u nadien onverwacht verhinderd bent, kan u zich wel steeds laten vervangen door een collega. Dan volstaat het om ons de naam van de vervanger door te geven via mail bicc@thomasmore.be.
Indien een cursist een nascholing onderbreekt, stopzet, of een sessie afwezig is, is er geen prijsvermindering of terugstorting van een gedeelte van het inschrijvingsgeld mogelijk (ook niet wegens ziekte).
Anderzijds wanneer een cursus niet kan doorgaan omdat het aantal inschrijvingen niet voldoende is, of omwille van heirkracht bij de nascholer, bijv. ziekte,... of wanneer een cursist niet kan deelnemen wegens volboeking, worden de gestorte inschrijvingsgelden spontaan terugbetaald door het BICC.