Toegepaste Psychologie

Professionele bachelor

Jij bent geboeid door menselijk gedrag

Wie Toegepaste Psychologie studeert, kiest voor mensen. Mensen die in hun leven, hun gezin, hun werk ... de weg kwijt zijn en wachten op een gids. Een gids met een warm hart, vol aandacht en zorg voor wie het nodig heeft. Maar ook een gids met een koel hoofd, die de wetenschappelijke expertise van de psychologie als kompas gebruikt om mensen terug op weg te helpen.

We leiden je op tot psychologisch consulent. Je leert hulpvragen in kaart brengen, coachen, counselen, trainen en adviseren, zowel preventief als begeleidend. Je combineert vakinhoudelijke kennis met de skills van een moderne professional: kritisch reflecteren, feedback geven en ontvangen, oog hebben voor diversiteit, samenwerken, informatie vinden en toetsen op wetenschappelijkheid ...

In het eerste semester maak je uitgebreid kennis met de verschillende werksettings. Daarna ga je je stapsgewijs specialiseren.

Follow us!Facebook

Scroll down for more information
Starten met de opleiding?
Vragen over de inhoud van de opleiding, onthaaldagen, klaarstoomcursus Statistiek …?
ch
Studie- en studentenbegeleiding
Vragen over verkorte programma's, deeltijds studeren, zorgcoördinatie …?
Carine Opsteyn
Opleidingsmanager

Info Moments at Thomas More

Visit us during one of our open campus days or learn more about the courses on an infoday.

6 March
Saturday 10h - 14h
24 April
Saturday 10h - 14h
26 June
Saturday 10h - 14h