Praktische informatie - teamgericht aanbod

Tal van schoolteams doen jaarlijks beroep op het Donchecentrum. Voor een vlotte planning vragen we om ons tijdig te contacteren.

Hopelijk vind je in de voorgestelde thema’s een zinvol aanknopingspunt voor een nascholing op maat van het schoolteam. Ook voor vorming gericht op het ontwikkelingsproces van het schoolteam als team of voor een teamcoaching op maat kan je een beroep doen op het Donchecentrum, evenals voor langlopende professionaliseringstrajecten (bijvoorbeeld als opvolging van een doorlichtingsverslag).

Aanvraag voor een teamgerichte vorming

1. Dit kan via donche@thomasmore.be of telefonisch 014/508 169. Vermeld hierbij volgende gegevens:

  • thema van de vorming
  • voorstel datum/data waarop je de teamvorming wenst in te richten
  • aantal deelnemers (max. 25 deelnemers) | per bijkomende deelnemer 25 euro
  • gegevens van de school
  • plaats waar de vorming zal doorgaan (indien verschillend van de schoolgegevens)

2. De coördinator van het Donchecentrum overlegt met de nascholer over de mogelijkheid van inrichting van de vorming.
3. Daarna wordt opnieuw contact opgenomen om de aanvraag al dan niet te bevestigen.
4. De coördinator maakt een overeenkomst op in tweevoud en deze wordt ter ondertekening opgestuurd.
5. De betaling van de schoolteamvorming gebeurt na afloop.

Afspraken i.v.m. de kosten voor teamgerichte nascholing 2018 - 2019

  • Voor een sessie van 3 uren: € 500
  • De verplaatsingskosten van de nascholer en eventuele kopieën zijn niet inbegrepen.
Ann Verheyen
Coördinator
T 014 / 50 81 69
Katrine Patteet
Administratief medewerker
T 014 / 50 81 70