Het stiekeme nut van kunst en cultuur

Een inspiratiedag cultuur- en kunsteducatie 
Cultureel bewustzijn is één van de sleutelcompetenties bij de nieuwe eindtermen secundair onderwijs. Eraan werken, betekent dat je jongeren leert reflecteren op zichzelf, op de anderen en op de wereld. Kunst en cultuur worden hierbij beschouwd als transversale begrippen die van betekenis kunnen zijn in elk vak. Ze helpen jongeren om zich te oriënteren in een complexe en snel veranderende samenleving. Tijdens deze nascholing focussen we op de rol die kunst hierin kan spelen.
Kunst richt zich bij uitstek tot de verbeeldingskracht. Het is een krachtige vorm van communicatie en daagt je uit om anders naar de werkelijkheid te kijken. Het leert ons de juiste vragen stellen. Het kan jongeren inzicht geven in actuele en maatschappelijke thema's die in alle vakken aan bod kunnen komen zoals: identiteit, duurzaamheid, ecologie, migratie … 
Verschillende bronnen, methodieken en praktijkvoorbeelden komen aan bod. Leer hoe je samen met je leerlingen kunst kan waarderen, ervaren en beschouwen. Kortom, ontdek het stiekeme nut van kunst en cultuur.
Deze nascholing geeft een antwoord op volgende vragen:
•    Wat is kunst? Wat is cultureel bewustzijn?
•    Hoe kan kunst worden ingezet om het cultureel bewustzijn van jongeren te vergroten?
•    Wat is kunst- en cultuureducatie en hoe ga je als leraar concreet te werk?
•    Hoe kan je kunst integreren in alle vakken?
•    Hoe kan je kunst inzetten om creativiteit en verbeelding aan te wakkeren?
•    Hoe kan je kunst gebruiken om de wereld te tonen?

Praktisch

  • doelgroep | leraren cultuurwetenschappen, esthetica, artistieke vorming, mens en samenleving, geschiedenis, Nederlands.
    Alle leraren secundair onderwijs die kunst- en cultuureducatie een plaats willen geven in hun lessen.
  • begeleiding | Joke Klaassen is illustrator en was jarenlang docent Muzische Vorming - Wereldburgerschap - Cultuur aan de lerarenopleiding van de Thomas More. Haar expertisedomein is Beeldende Vorming. Zij gaf les in het deeltijds kunstonderwijs en volgde de expertenopleiding cultuureducatie van Canon Cultuurcel. Momenteel is ze werkzaam als beleidscoördinator Beeld aan de academie van Deurne.
    Koen Cools is historicus en werkt als docent Wereldoriëntatie - Wereldburgerschap - Cultuur aan de lerarenopleiding Thomas More. Zijn expertisedomeinen zijn Tijd en Maatschappij. Daarnaast is hij praktijkassistent Geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen.
  • datum | nog te bepalen
  • plaats | online
  • bijdrage | € 60
  • cursuscode |  22 ...
Ann Verheyen
coördinator Donchecentrum
T 014 50 81 69
Anja Van Hoof
Administratief medewerker
T 014 50 81 70