Mens en samenleving - Een open blik op de wereld!

Interactieve digitale navorming

Sinds september 2019 wordt het nieuwe vak ‘Mens en Samenleving’ in de secundaire scholen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in praktijk gebracht. Een brede sociale, maatschappelijke en economische vorming staan hierbij centraal.

 • Ben je benieuwd naar hoe inhoudelijke thema’s als identiteit, duurzaamheid en diversiteit in dit nieuwe vak aan bod kunnen komen?
 • Ben je op zoek naar creatieve input om dit nieuwe vak vorm te geven?
 • Wil je ontdekken hoe (hedendaagse) kunsten een toegangspoort kunnen zijn bij het vormgeven van dit vak?

Laat je dan inspireren tijdens deze dag waarin we tonen hoe ervaring en experiment het vertrekpunt kunnen vormen voor geslaagde leeractiviteiten. Tijdens deze inspiratiedag maak je kennis met de achterliggende visie bij het vak ‘Mens en Samenleving’, de eindtermen en het leerplan. De inhoudelijke basispijlers – identiteit, wereldburgerschap, (super)diversiteit – worden scherpgesteld. Daarnaast word je aan de hand van enkele concrete praktijkvoorbeelden geïnspireerd om zelf aan de slag te gaan. Je maakt daarbij kennis met enkele didactische pijlers, specifieke leermaterialen en bronnen. Ervaring en experiment vormen het vertrekpunt om de leerlingen met een open blik naar de wereld te laten kijken.

Inhoud

 • een open blik op de wereld!
 • een theoretisch kader bij het vak en het leerplan
 • enkele inhoudelijke thema’s uitgelicht
 • de praktijk: krachtlijnen en praktijkvoorbeelden
 • Possible Futures! - een concrete vertaling naar jouw klas- of schoolpraktijk

Praktisch

 • begeleiding | Koen Cools - historicus en docent Wereldoriëntatie en (Wereld)burgerschap/Persoonsvorming/ Cultuur lerarenopleiding Thomas More (expertisedomeinen zijn Tijd en Maatschappij) én praktijkassistent Geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen. Meer info: www.possible-futures.be
 • datum
 • plaats | online
 • bijdrage | € 105 
 • doelgroep | leraren 'mens en samenleving', leraren burgerschap, leraren cultuurwetenschappen, esthetica, artistieke vorming, geschiedenis, Nederlands. -  Alle leraren secundair onderwijs die kunst- en cultuureducatie een plaats willen geven in hun lessen.
 • cursuscode | 22