Interactief Frans, een levende taal in de klas

De laatste peiling Frans in het basisonderwijs en het aansluitend advies van de minister van onderwijs ‘Sterker Frans in de basisschool’ zijn duidelijk: onze leerlingen hebben nood aan oefenkansen om de taal echt te leren gebruiken. Ook de Onderwijsspiegel stelt: ‘Eén op de drie leerkrachten in het lager onderwijs geeft aan  dat hij/zij het Frans onvoldoende machtig is, of dat de durf om die taal te spreken ontbreekt.’ Apprendre le français? On fait ça en parlant! Ontvang tips om het Frans actiever in je klas te gebruiken!

Deze nascholing biedt je:  

  • werkvormen en didactische tips om in de klas tot spontaan taalgebruik Frans te komen;
  • taalspelletjes, liedjes, functionele communicatie in authentieke taalsituaties om je spreekdurf te vergroten;
  • interactieve werkvormen die jou en je leerlingen motiveren om de doeltaal als voertaal te gebruiken in de klas.

De aangeboden werkvormen zijn concreet en eenvoudig toepasbaar in elke klas, los van de methode die gebruikt wordt. Je ontdekt hoe je de voorziene oefeningen in het werkboek naar je hand kan zetten vanuit een speelse en communicatieve bril.

Reacties van deelnemers vorig jaar: "Een van de leerrijkste nascholingen die ik volgde! Heel bruikbaar dankzij de vele materialen en spelvormen. Interessant en heel praktisch! Veel zin om hiermee aan de slag te gaan! Heb al dingen uitgeprobeerd in de klas! Werkt motiverend en geeft vertrouwen in de eigen mogelijkheden.'"  

Schrijf je in!

Praktisch

  • begeleiding | Christine Pardon - docent Frans en Leren in Verscheidenheid Lerarenopleiding Thomas More
  • data | woensdag 21 september 2022, 14 - 17 u.
  •             woensdag 5 oktober 2021, 14 - 17 u. 
  • plaats | campus Turnhout
  • bijdrage | € 105
  • doelgroep | leraren lager onderwijs 3de graad, ook voor zorgbegeleiders
  • cursuscode | 22 020
Ann Verheyen
coördinator Donchecentrum
T 014 50 81 69
Anja Van Hoof
Administratief medewerker
T 014 50 81 70