2Hands4Kids ‘Hands-On’-aanpak van rekenproblemen

3-daagse training tot erkend reken-RT’er Explore
De ‘Hands-On’-methode is de zeer succesvolle aanpak van Explore voor kinderen met specifieke, doch vaak voorkomende rekenproblemen zoals:
 • splitsingen maar niet in de vingers krijgen
 • de brug over het tiental die een brug te ver lijkt
 • blijven tellen i.p.v. tot ‘rekenen’ te komen
 • onvoldoende inzicht in het tientallig stelsel
 • niet los kunnen komen van MAB-blokjes
 • doortellen en terugtellen als enige strategie blijven hanteren

De ‘Hands-On’-methode werkt bijzonder goed en snel! Na enkele sessies hoofdrekenen deze kinderen, op schematisch-manipuleerbare wijze, tot zo ver je wil. De eigenheid van de aanpak is gebaseerd op (psychomotorische) inzichten in de telrij en richtingen in het rekenen, psychomotorisch leren, wetenschappelijk onderzoek bij kinderen en jongeren met dyscalculie én heel veel ervaring in rekenremediëring met kinderen die compleet vastgelopen waren in (hoofd-)rekenen op school.

 • Dag 1 gaan we in op de eigenheid van veel rekenproblemen, de kernproblemen bij dyscalculie, het schematisch-manipuleerbaar werken, het verschil tussen tellen en rekenen en leer je de basistechnieken aan. Die ga je zelf oefenen met kinderen zodat je het zelf goed in de vingers krijgt. We werken in horizontale leerlijnen (binnen één getalbereik) voor het optellen inclusief de aanzet van de brug over het tiental.
 • Dag 2 verruimen we de ‘Hands-On’-methode tot het optellen tot zo ver je wil en zetten we het aftrekken erbij. We werken in deze lesdag met verticale leerlijnen, over alle getalbereiken heen (E, T, H, D, TD, HD, M). Ook maken we de logische overgang naar cijferen en pakken we het vermenigvuldigen en delen aan. Je leert specifieke ‘kansrijke’ oefeningen op te stellen à la minute terwijl je werkt met het kind. Opnieuw ga je praktisch aan de slag met kinderen na deze lesdag.
 • Dag 3 overlopen we de ervaringen die de deelnemers in de groep opgedaan hebben en helpen we je om met specifieke situaties om te gaan. Je leert ook om via de ‘Hands-On’-methode kommagetallen en zelfs omzettingen bij metend rekenen aan te pakken.
In navolging van deze opleiding zullen er elk jaar ‘terugkomdagen’ georganiseerd worden waar je terecht kan met al jouw vragen, verdieping krijgt in deze aanpak en via casusbesprekingen steeds sterker wordt in het aan het rekenen krijgen van elk kind. De data van deze dagen kan je volgen via de website van Explore-team.
Omdat de ‘Hands-On’-methode van Explore auteursrechtelijk beschermd en gedeponeerd is én om zeker te zijn dat wie ermee aan de slag gaat in de naschoolse remediëring en individuele zorg de methode correct toepast en goed gebruikt, vragen we elke deelnemer voor aanvang van de opleiding de algemene voorwaarden te ondertekenen. In ruil krijg je na het volgen van de opleiding een certificaat van Explore om aan te geven dat je de ‘Hands-On’-methode mag toepassen. Bij deze opleiding zit ook een materialenpakket met daarin alle materialen (speciale stokjes, kaartjes, uitleg en thuistrainingsoefeningen) die je nodig hebt om te starten met kinderen. De algemene voorwaarden kan je ook vinden op explore-team.com onder de rubriek ‘Hands-On’-methode. Je krijgt deze na inschrijving ook toegestuurd.
 

Praktisch

 • begeleiding | Wendy Peerlings - psychomotorisch therapeut, leraar lager onderwijs, auteur en deskundige op vlak van leer- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen
 • datum | dinsdag 1 oktober én donderdag 24 oktober én dinsdag 10 december 2019, 9 - 15.30u.
 • bijdrage | € 300 (incl. koffie/lunch/syllabus) - het bijhorende materialenpakket kost 25 euro/contant te betalen aan de nascholer
 • doelgroep | leraren lager onderwijs 1ste leerjaar, zorgbegeleiders en therapeuten
 • cursuscode | 19 062
Ann Verheyen
Coördinator
T 014 / 50 81 69
Katrine Patteet
Administratief medewerker
T 014 / 50 81 70