Waarderend coachen – verdieping

We laten ons inspireren op verschillende modellen en kaders zoals krachtgericht- en oplossingsgericht inspirerend coachen, appreciative inquiry en zelfdeterminatie.

In deze 6-daagse interactieve vervolgtraining bouwen we verder op de vaardigheden uit de basisopleiding en verbreden & verdiepen we jouw coaching. Dit doen we door verder in te gaan op de gespreksstructuur en de vaardigheden die jouw coaching krachtiger maken. We onderzoeken hoe de inzichten voor onszelf werken en bekijken hoe deze doorleefd kunnen ingezet worden in de communicatie met en coaching van anderen. We creëren een stimulerende werkcultuur en dagen elkaar uit om in en buiten de sessies bewust aan de slag te gaan met de inzichten en vaardigheden. We hanteren een duidelijke opbouw doorheen de sessies en gaan in op elkaars vragen.

Een greep uit de thema’s:

 • We oefenen op meer uitdagend en ontspannen hanteren van de GRROW en basisvaardigheden,
 • We geven inzicht in de dynamiek van overtuigingen
 • We leren je er bewust mee omgaan in communicatie en coaching
 • We verdiepen feedbackcultuur als fundament van een stimulerende leef- en werkomgeving
 • We bespreken werkende ideeën voor implementatie in de eigen context
 • We leren hoe we via het bewust gebruik van talenten en andere krachtbronnen regie houden op de energiehandleiding en autonome motivatie en vertalen dit naar jouw coachwerk
 • We geven inzicht in werkelijk toelaten (van gevoelens), "bestaansrecht", identiteit en relaties tussen mensen
 • We geven concrete voorbeelden van het aanwenden van deze inzichten in communicatie en coaching

Praktisch

 • begeleiding | Hans Mennes - coachtrainer Lerarenopleiding Thomas More Kempen
 • data | maandag en dinsdag, telkens van 9 -16 u.
  • maandag 24 en dinsdag 25 januari 2022
  • maandag 21 en dinsdag 22 februari 2022
  • maandag 28 en dinsdag 29 maart 2022
 • doelgroep | leraren en leidinggevenden uit het basis en secundair onderwijs
 • cursuscode | 21 124 
Ann Verheyen
coördinator Donchecentrum
T 014 50 81 69
Anja Van Hoof
Administratief medewerker
T 014 50 81 70