Waarderend coachen - master

Op een uitdagende en relaxte manier komen nieuwe inzichten en veel oefenkansen aan bod. Deze cursus vindt plaats in hartje Kempen, telkens op twee aaneensluitende vrijdagen en zaterdagen. Een bewuste keuze, want we gaan voor een kwalitatieve training in een bruisende, uitdagende, inspirerende, leerrijke en ontspannen sfeer. We dagen jullie uit om van deze vierdaagse een cadeau voor jezelf te maken. 
inhoud:
De kern van deze opleiding is het waarderend kijken naar jezelf, als basis voor werkelijk waarderend kijken naar de ander. De nadruk ligt vooral op ‘jij als coach’, als belangrijkste hefboom om ontwikkeling teweeg te brengen. We kijken naar hoe jij kan groeien in authenticiteit, in kijken zonder oordeel, in zelfvertrouwen ...
We focussen op hoe je ‘meester’ wordt in zelfwaardering, waardering van de ander en waarderend coachen.
We doen dat aan de hand van vier veel voorkomende thema’s:
1.    relatie met jezelf
2.    relatie met de ander
3.    relatie met je werk
4.    relatie met leven en dood.
Doorheen deze thema’s verdiepen en verfijnen we de geziene vaardigheden zodat je deze kan verinnerlijken en optimaal kan hanteren in je coachwerk. Daarbij komen ook nieuwe benaderingen en inzichten aan bod.
aanpak:
In deze coachtraining bieden we op een uitdagende en relaxte wijze inzichten in de thema’s en oefenen we deze in tijdens de “GRROW-blokken”.
In de GRROW-blokken krijg je demo’s en oefen je met individuele feedback. Deze feedback linken we ook aan de internationaal erkende coachcompetenties die ook in het certificaat-assessment worden gehanteerd.
Ontspanning, verbinding, veiligheid en uitdaging staan centraal in onze Master-aanpak.
Er zijn steeds extra feedbackgevers aanwezig op de coachdagen zodat we op maat kunnen werken, kwaliteit kunnen bieden en zoveel mogelijk individuele feedback kunnen geven.
programma:
dag 1: relatie met jezelf
•    Verdieping van bestaansrecht, zelfwaardering, liefde en groeien in gerustheid
•    Met waardering uitdagend coachen en inzetten op psycho-educatie
•    Veerkracht en coachen op veerkracht
dag 2: relatie met de ander
•    Vanuit waardering, liefde en vertrouwen relaties aangaan
•    Coachen op vriendschaps- en liefdesrelaties
•    Coachen op conflicten
dag 3: relatie met je werk
•    Versterken van functionele relaties en dit vertalen naar teamcoaching
•    Jobcrafting en geïntegreerd denken over ‘werk en leven’
•    Verdiepen van waarderend leiderschap
dag 4: relatie met leven en dood
•    Wat is dood en van daaruit werkelijk leven?
•    Wat betekent voluit kiezen en zo jezelf waarmaken?

Praktisch

  • begeleiding |  Hans Mennes, coach en coachtrainer Lerarenopleiding 
  • data | vrijdag 6 en zaterdag 7 mei 2022 & vrijdag 3 en zaterdag 4 juni 2022, van 9u tot 16.30u 
  • plaats | nog te bepalen
  • bijdrage | € 600 (broodjeslunch incl.)
  • cursuscode | 21 133

Voorwaarde: om deel te kunnen nemen aan de Mastertraining, heb je de basis- en verdiepingstraining waarderend coachen gevolgd.
Opmerking: om nadien het certificaat waarderend coachen te kunnen behalen, dien je de mastertraining waarderend coachen te volgen.

 

Ann Verheyen
coördinator Donchecentrum
T 014 50 81 69
Anja Van Hoof
Administratief medewerker
T 014 50 81 70