Talentgedreven werken met kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren vanuit hun talenten bekijken kan leerkrachten beter vat geven op bepaald gedrag van leerlingen en geeft de mogelijkheid leerlingen in hun kracht te zetten.  

Talenten aanboren via talenteninterviews, het maken van een talentenmap, … zorgt voor positieve energie en zorgt voor een grotere impact op het leren.

Praktisch

  • begeleiding | Elke Busschots -  coach en consultant voor kinderen en jongeren, vanuit waarderend onderzoek, talentgericht werken, NLP ... werkt ze 'samen' aan weerbaarheid, zelfvertrouwen, eigenbeeld, overtuigingen ... bezielster van de ‘Blij met mij’ trainingen voor kinderen van 6-12 jaar én hun ouders
  • plaats | campus Turnhout
  • datum | donderdag 17 januari 2019, 18u-21u 
  • bijdrage | € 40 (incl. syllabus)
  • doelgroep | leraren, zorgbegeleiders, leerlingenbegeleiders, graadcoördinatoren, schooldirecteuren, ook voor ondersteuners en CLB-medewerkers 
  • cursuscode  | 18 125-6