Meer talen, een meerwaarde! - Talige diversiteit inzetten als troef.

Hoe kunnen we talige diversiteit in de klas positief inzetten?
Ben je ook verwonderd over de talige diversiteit in jouw klas? Zie je het als een verrijking voor alle leerlingen om positief met thuistalen om te gaan? Sta je ervoor open om dit taalkapitaal ook te benutten in je klaspraktijk, maar vraag je je af hoe dat concreet ingevuld kan worden?
Kinderen groeien vandaag op in een veeltalige maatschappij. In hun omgeving zijn vreemde talen volop aanwezig. De eindtermen Nederlands en Frans zetten onder meer in op (inter)culturele gerichtheid en het tonen van interesse in talige diversiteit. Ook in taalhomogene klasgroepen is het belangrijk om de kinderen op een positieve manier in contact te brengen met talen die ze in hun omgeving opvangen.
Talensensibilisering heeft tot doel openheid en interesse voor andere culturen en talen te stimuleren. In deze nascholing maken we de vertaling van wetenschappelijke bevindingen naar de dagelijkse klaspraktijk.
Je leert hoe je gelegenheden kan grijpen om aan talensensibilisering te doen in de klas. Maar we reiken je ook materialen en inspirerende praktijkvoorbeelden aan om gelegenheden te creëren, op maat van jouw klasgroep, om met de thuistalen van de leerlingen in jouw klas aan de slag te gaan. Je gaat meer taalbewust denken, meer inzicht krijgen in de meertalige ontwikkeling van je leerlingen.

Praktisch

  • begeleiding | Christine Pardon - docent Frans en Leren in Verscheidenheid Lerarenopleiding Thomas More
  • datum | woensdag 24 maart 2021, 9 - 12u.
  • plaats | campus Turnhout
  • bijdrage € 45
  • doelgroep ook voor zorgbegeleiders en directeuren
  • cursuscode 20 089
Ann Verheyen
Coördinator
T 014 / 50 81 69
Katrine Patteet
Administratief medewerker
T 014 / 50 81 70