Breed evalueren van lezen

'Leren lezen leren lezen'. Nee, dat is geen typefout. In deze sessie onderzoeken we verschillende manieren om het proces van leren lezen te evalueren. Dit is immers niet in een cijfer te vatten en de avi-indeling alleen volstaat niet
In deze interactieve online vorming komen volgende inhouden aan bod:

  • We onderzoeken manieren om leerlingen actief te betrekken bij de evaluatie. 
  • Lezen kan een context zijn waarin ondernemende vaardigheden en attitudes van kinderen gestimuleerd en geëvalueerd worden.
  • We gaan met diverse leeswerkvormen aan de slag. 
  • Het gaat dus niet over het evalueren van louter technisch lezen.

De deelnemers krijgen nadien ook toegang tot het kenniscentrum van de Vlajo-website waar ze zeer concrete materialen terugvinden om te evalueren op het niveau van de klas, maar ook op het niveau van de school.

Praktisch

  • begeleiding | Fabienne Geuens - leraar lager onderwijs, vormingswerker en coördinator bij Vlajo
  • datum | dinsdag 22 februari 2022, 9 - 12 u.
  • plaats | online
  • bijdrage | € 50
  • doelgroep | ook voor zorgbegeleiders en directeuren
  • cursuscode | 21 018
Ann Verheyen
coördinator Donchecentrum
T 014 50 81 69
Anja Van Hoof
Administratief medewerker
T 014 50 81 70