Breed evalueren van lezen

Online Interactieve workshop

Leren lezen leren lezen. Nee, dat is geen typefout: in deze sessie onderzoeken we verschillende manieren om het proces van leren lezen te evalueren. Dit is immers niet in een cijfer te vatten en de avi-indeling alleen volstaat niet. We gaan met diverse leeswerkvormen aan de slag en onderzoeken manieren om leerlingen actief te betrekken bij de evaluatie. Lezen kan een context zijn waarin ondernemende vaardigheden en attitudes van kinderen gestimuleerd en geëvalueerd worden. Het gaat dus niet over het evalueren van louter technisch lezen.
De deelnemers krijgen nadien ook toegang tot het kenniscentrum waar ze zeer concrete materialen terugvinden om te evalueren op het niveau van de klas, maar ook op het niveau van de school.

Praktisch

  • begeleiding | Fabienne Geuens - leraar lager onderwijs, vormingswerker en coördinator bij Vlajo
  • Daisy Jacobs - leraar lager onderwijs, PG educational needs en begeleider kinderjury in Vlaanderen
  • datum | woensdag 3 februari 2021, 9 - 12 u.
  • plaats |online
  • bijdrage | € 50
  • doelgroep | ook voor zorgbegeleiders en directeuren
  • cursuscode | 20 098
Ann Verheyen
T + 32 474 75 57 42
Katrine Patteet
Administratief medewerker
T 014 50 81 70