Sleutels voor effectief begrijpend lezen

Inspiratie voor een eigentijdse didactiek in het basisonderwijs.
Begrijpend lezen is een heel belangrijke vaardigheid voor succes in onderwijs, deelname aan de samenleving en levenslang leren. Door de digitalisering komen meer en andere geschreven bronnen op ons af. Onderzoek naar begrijpend-leesprestaties in Vlaanderen leert ons dat de begrijpend-leesprestaties van kinderen in het basisonderwijs achteruitgaan. Bepaalde groepen van leerlingen hinken systematisch achterop. Wat moet er gebeuren opdat alle kinderen vaardige lezers worden in het onderwijs en de samenleving van de toekomst?
Wil jij met je team het tij keren met de aanbevelingen van de Vlaamse Onderwijsraad? Schrijf je dan in!

Praktisch

  • begeleiding | Daniëlle Daniëls  - nascholer leesbevordering en taalvaardigheid, procesbegeleider van kinderen met leesproblemen
  • datum | woensdag 2 december 2020, 9 - 12u. (afgelast)
  • plaats | campus Vorselaar
  • bijdrage | € 65 (boek t.w.v. € 19,95 incl.)
  • doelgroep | ook voor leraren lager onderwijs
  • cursuscode | 20 107
Ann Verheyen
coördinator Donchecentrum
T 014 50 81 69