Sherborne

Tijdens deze nascholing maak je kennis met de basisprincipes van de bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne, waarbij bewegingsactiviteiten individueel, met twee of met meer worden aangeboden. De methode heeft als doel de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid te bevorderen. De Sherborne bewegingspedagogiek beoogt niet alleen motorische en cognitieve ontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van een positief zelfwaardegevoel en van de bekwaamheid om relaties aan te gaan. Tijdens deze nascholing ga je zelf actief aan de slag om deze bewegingspedagogiek meer eigen te maken. In de syllabus die je ontvangt, wordt verwezen naar de (ZiLL) ontwikkelingsdoelen, zodat je de activiteiten snel en juist kan invullen in je klasagenda.    

Na het volgen van deze nascholing ben je GEEN gediplomeerd Sherborne docent, deze vorming is enkel ter kennismaking/introductie. Voorzie gemakkelijk zittende kledij, we werken op sokken of blote voeten.

Praktisch   

  • begeleiding | Chantal Bols - leraar lager onderwijs, artistiek leider ‘Wannadance!?’ en dans- en yogadocent
  • datum | woensdag 10 februari 2021, 9 - 12 u.
  • plaats | campus Vorselaar
  • bijdrage | € 45 (koffie/syllabus incl.)
  • zelf meebrengen | matje of grote handdoek, pop of knuffel om bepaalde oefeningen in te oefenen.
  • doelgroep | ook voor zorgbegeleiders en opvoeders
  • cursuscode | 20 056
Ann Verheyen
Coördinator
T 014 / 50 81 69
Katrine Patteet
Administratief medewerker
T 014 / 50 81 70