Samen sterker in gezag! Nieuwe autoriteit en Geweldloos Verzet voor leerkrachten

Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit (Haim Omer) staan voor een aanpak van (ernstig) probleemgedrag met de focus op aanwezigheid, zelfcontrole, vermijden van escalatie, het uitbouwen van steunnetwerken en eenzijdige acties gericht tegen probleemgedrag, altijd in verbinding met de leerling in kwestie. Geweldloos Verzet kadert in een nieuwe invulling van de positie van de leraar: niet boven of naast de leerling, maar vanuit een volhardende aanwezigheid: 'het is mijn taak', 'ik kan niet toelaten', 'ik houd vol'. 
Het gedachtegoed als krachtig antwoord op de onmacht die veel leraren en schoolteams ervaren.
In deze basisopleiding ontdek je hoe: 

 • Hedendaags gezag op basis van Geweldloos Verzet;
 • Vermijden van escalatie en uitgestelde reactie;
 • Waakzame zorg en aanwezigheid;
 • Relatie, transparantie;
 • Het mobiliseren van een steunnetwerk;
 • Specifieke interventies, zoals aankondiging, aanwezige schorsing en herstelacties.

Ons doel is te onderzoeken wat Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet voor jou kan betekenen. We passen de tools en basishouding meteen toe op jouw ervaringen.

Praktisch

 • begeleiding | Hilde Leonard - zelfstandig nascholer, deskundige op het vlak van aanpak (on)gewenst gedrag van leerlingen en initiatiefnemer van het Vormingsnetwerk Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school (www.NAGVopschool.be).
 • data | maandag 22 november 2021, 9 - 15.30 u.
  • vrijdag 3 december 2021, 9 - 15.30 u.
 • plaats | Campus Vorselaar
 • doelgroep | leraren basis en buitengewoon onderwijs, ook voor leraren secundair onderwijs en zorgbegeleiders
 • cursuscode | 21 116
Ann Verheyen
coördinator Donchecentrum
T 014 50 81 69
Anja Van Hoof
Administratief medewerker
T 014 50 81 70