Samen sterker in gezag! Nieuwe autoriteit en Geweldloos Verzet voor leerkrachten

Hoe streng mogen we nog zijn? Dit is een vraag die de meeste leerkrachten zich weleens stellen. Wat mogen we nog eisen van leerlingen? Mogen we nog straffen? Moeten leerlingen niet gewoon doen wat we zeggen, of moeten we over alles onderhandelen met hen? Gezag is in deze tijd geen evidentie meer. Binnen één school leven vaak heel uiteenlopende antwoorden op deze vragen.
Dit leidt makkelijk tot escalaties en spiralen van onmacht of tegenagressie, zeker bij aanhoudend probleemgedrag van leerlingen of klasgroepen. Veel leerkrachten zijn daarom op zoek naar een aanpak die meer perspectief biedt.
In deze cursus vertrekken we van de ideeën en instrumenten die ontwikkeld werden door Haim Omer. We onderzoeken wat Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet voor jouw klaspraktijk kunnen betekenen en oefenen enkele specifieke methodieken. We wisselen af tussen korte theoretische omkadering en oefeningen, waarin we de vertaling maken naar de eigen werkvloer.
Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit staan voor een aanpak van (ernstig) probleemgedrag met de focus op aanwezigheid, zelfcontrole, het vermijden van escalatie, het uitbouwen van steunnetwerken en éénzijdige acties gericht tegen probleemgedrag, altijd in verbinding met de leerling in kwestie. Geweldloos Verzet kadert binnen een nieuwe invulling van de positie van de leerkracht: niet boven of naast de leerling maar vanuit een volhardende aanwezigheid: 'het is mijn taak', 'ik kan niet toelaten', 'ik houd vol'.

Praktisch

  • begeleiding | Hilde Leonard - zelfstandig nascholer, deskundige op het vlak van aanpak (on)gewenst gedrag van leerlingen en initiatiefnemer van het Vormingsnetwerk Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school (www.NAGVopschool.be).
  • data | donderdag 19 november én maandag 7 december 2020, 9 - 15.30u.
  • bijdrage | € 190 (lunch incl.)
  • doelgroep | ook voor leraren secundair onderwijs en zorgbegeleiders
  • cursuscode | 20 076
Ann Verheyen
Coördinator
T 014 50 81 69
Katrine Patteet
Administratief medewerker
T 014 50 81 70