Probleemgedrag aanpakken …. Welk programma kiezen we dan best voor onze school?

Steeds meer scholen krijgen te maken met kinderen die probleemgedrag of ‘onaangepast schoolgedrag’ stellen en zoeken antwoorden om hiermee beter te kunnen omgaan.
Er bestaan verschillende programma’s om als school aan de slag te gaan met kinderen die ernstig probleemgedrag stellen: triple P, de nieuwe autoriteit, STOP, hink-stap-sprong zijn de meest gekende en gebruikte in Vlaanderen.
In deze vorming maken de deelnemers kennis met de inhoud, de structuur, de betrokken partijen waarop scholen moeten kunnen rekenen, de lengte, en andere criteria waarop de programma’s kunnen worden vergeleken. Wat hebben die programma’s gemeen, waarin verschillen ze? Deze vergelijking gebeurt al doende samen met de groep tijdens de nascholing. Het doel is om scholen toe te laten met meer inzicht en kennis van zaken te laten kiezen voor een programma dat hen kan ondersteunen in hun onderwijspraktijk.

Praktisch

  • begeleiding | Albert Janssens - onderwijzer met praktijkervaring in het gewone basisonderwijs, in type 3, in het BuSO OV3 en in de lerarenopleiding (UCLL). Trainer van Feuerstein, Haywood en Greenberg (cognitieve ontwikkeling) en van Cuvelier (sociale vaardigheden). Videocoach in ‘risicoscholen’ en onderzoeker/auteur met als thema ‘basisonderwijs voor kinderen in kansarmoede’
  • datum| dinsdag 15 oktober 2019, 9 - 15.30 u.
  • plaats | campus Vorselaar
  • bijdrage | € 95 (koffie, lunch, syllabus incl.)
  • cursuscode | 19 105
Ann Verheyen
Coördinator
T 014 / 50 81 69
Katrine Patteet
Administratief medewerker
T 014 / 50 81 70