Leren Leren - Ieder zijn leer-kracht

Nood aan handvaten om ‘Leren leren’ in de praktijk te organiseren?

Binnen de Bachelor-na-Bachelor Zorgverbreding en Remediërend leren, worden enkele lessen rond ‘leren leren vanuit een herstelgerichte visie’ opengesteld voor alle geïnteresseerden uit het secundair onderwijs. Tijdens de sessies wordt theorie als kader gebruikt. De praktische handvaten met aandacht voor wat doe en zeg je concreet en waarom zeg je dat zus of zo… staan centraal. Deze worden zowel voor leraren, leerlingbegeleiders als directie aangereikt. Er bestaat ook de mogelijkheid om eigen casussen in te brengen.
Sessie 1: het algemene plaatje van leren op school en thuis.
Sessie 2: een kort overzicht van de leermethodes en opbouw gespreksvoering.
Sessie 3: oefenen in gespreksvoering a.h.v. kladpapier (= combinatie leermethode en begeleidingsgesprek)
De aanpak vertrekt vanuit:

  • het geloof dat geen enkele leerling ervoor kiest om te buizen
  • het zoeken naar het waarom leerlingen niet zouden 'willen' leren; ook wel motivatie genoemd
  • de rijkdom en diversiteit van leerlingen

De lesgever heeft een schat aan ervaring opgebouwd als leerkracht ASO/TSO en speciaal als coach in het leren leren. Ze staat nog steeds met twee voeten in de onderwijspraktijk en is sinds enkele jaren ook zelfstandig counselor van individuele leerlingen. Ze helpt hen bij het vinden van de juiste studiemethode en -motivatie.Je kan enkel inschrijven voor de volledige reeks.

Praktisch

  • begeleiding | Marleen Vankerckhoven leerkracht ASO/TSO en coach in het leren leren
  • plaats | campus Turnhout
  • data | dinsdagen 19 en 26 maart en 7 mei 2019, telkens van 18u-21u
  • bijdrage | € 100 (incl. PowerPoint en studiemateriaal)
  • doelgroep | leraren, zorgbegeleiders, leerlingenbegeleiders, graadcoördinatoren, schooldirecteuren, ook voor ondersteuners en CLB-medewerkers
  • cursuscode  | 18 125-8
Ann Verheyen
Coördinator
T 014 / 50 81 69
Katrine Patteet
Administratief medewerker
T 014 / 50 81 70