Feedback die leerlingen doet leren

Ik besteed veel tijd aan het geven van feedback, maar er gebeurt zo weinig mee.”  Herkenbaar?
In deze vorming ontdek je hoe de juiste didactische keuzes ervoor zorgen dat feedback wel effectief wordt. Meer bereiken met minder werk.

“Feedback is the breakfast of champions”.  Mooie wijsheid!
In de praktijk laten leerlingen het ontbijt dat leraren hen voorschotelen helaas vaak staan. Vooral leerlingen die de feedback het hardst nodig hebben, gaan er het minst mee aan de slag. Goedbedoelde en goed geformuleerde feedback waar vervolgens niets mee gebeurt, wordt dan tijdverlies. Maar hoe doe je het dan wel?
Deze vorming gaat niet over “hoe formuleer ik goede feedback?”. Deze vorming gaat wel over een visie op feedback(cultuur), over didactische keuzes en over wat impact heeft op het leren van de leerlingen. Een vorming vanuit recente wetenschappelijke inzichten, vol onmiddellijk bruikbare werkvormen en voorbeelden, toegepast op jouw praktijkervaringen. En dan moet het beste nieuws nog komen: bij goede feedback werkt de leerling harder dan de leraar.
Op dag 1 helpen we vier hardnekkige misvattingen voorgoed de wereld uit en bespreken we een kader voor effectieve feedback.
Misvatting 1: Hoe meer feedback hoe beter
Misvatting 2: Studenten begrijpen doelen en criteria
Misvatting 3: De docent geeft feedback
Misvatting 4: Feedback geven stopt na het geven ervan

Bij elk onderdeel horen concrete keuzes en praktische werkvormen. Je gaat op zoek naar (kleine) stappen om je eigen les- en feedbackpraktijk te verbeteren, graag met minder verbeterlast.

Na dag 1 experimenteerde je in eigen (les)praktijk met enkele werkvormen of inzichten. Hoe ging het? Werkt wat we besproken hebben ook echt?
Op dag 2 staan we uitgebreid stil bij je praktijkervaringen. De beste garantie dat de aanpak en inzichten je ook echt vooruit helpen.  
•  Denk vooraf al eens na waarover je het met je collega’s wil hebben. Wat wil je tonen/vertellen als goed voorbeeld? Op welke ervaringen of materialen wil je feedback krijgen?
•  Breng bijhorende materialen mee. Ik denk hierbij bv. aan evaluatie/feedback-instrumenten, rubrics, werken van je leerlingen met jouw feedback erbij of wie weet zelfs een korte lesopname van een werkvorm die je toepast. Alles wat helpt om het gesprek te verdiepen.

Daarna gaan we op weg met specifieke thema’s
• Hoe zorg je voor meer zelfsturing bij je leerlingen in je feedbackpraktijk?
• Hoe haal je meer uit onderwijsleer- en feedbackgesprekken?
• Hoe geef je feedback bij taken met veel subjectiviteit, zoals gedrag, kunst, stage, praktijkvakken?

In deze vorming worden volgende doelstellingen nagestreefd:
• Leerkrachten weten welke didactische keuzes het effect van feedback vergroten.
• leerkrachten onderzoeken hun eigen feedbackpraktijk kritisch.
• Leerkrachten passen het kader van effectieve feedback en gespreksvaardigheden toe in de eigen (les)praktijk. Het effect op het leren van de leerlingen staat centraal.

Suggestie! Feedbackcultuur installeren is teamwork: overweeg om met twee collega’s van eenzelfde vakgroep of school deze vorming te volgen. Wil je helemaal zeker zijn dat er bij overleg collega’s aanwezig zijn met hetzelfde vak of studiedomein? Moedig vakcollega’s van bevriende scholen aan om mee te komen.

Praktisch

begeleiding | Stijn Vanhoof - leraar S.O., psycholoog en pedagoog, verzorgt bij Karel de Grote hogeschool professionalisering van docenten
data | vrijdag 23 oktober én donderdag 26 november 2020,  van 9u. tot 15.30u.
plaats | campus Vorselaar
bijdrage | € 190 (syllabus incl.)
cursuscode | 20 135

Ann Verheyen
T + 32 474 75 57 42
Katrine Patteet
Administratief medewerker
T 014 50 81 70