Wijze Lessen voor de lagere school - Focus op taal en begrijpend lezen

Hoe geef je goede instructies tijdens de lessen taal? Op welke manier ondersteun je leerlingen tijdens de les begrijpend lezen? En wat is de kracht van het werken met voorbeelden?
In deze vorming gaan we dieper in op de bouwstenen voor effectieve didactiek en bekijken we hoe je die inzet tijdens de lessen taal. Ook nu worden wetenschappelijke inzichten verrijkt met voorbeelden uit verschillende leerjaren van de lagere school. In deze vervolgsessie bekijken we:

  • Hoe de 12 bouwstenen uit het boek 'Wijze Lessen' de taallessen versterken.
  • Op welke manier nieuwe leerstof langer en beter blijft hangen.
  • Wat je kan doen om het leesbegrip bij alle leerlingen te verbeteren.

Na deze vorming heb je meer inzicht over hoe je de taallessen kan verbeteren op basis van wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan begrijpend lezen. Inschrijven voor deze sessie vereist dat je vertrouwd bent met de '12 bouwstenen voor effectieve didactiek'. Zo niet, volg dan eerst de algemene vorming. 

Praktisch

  • begeleiding | Stefan De Clerck - leraar lager onderwijs en onderzoeker/trainer Expertisecentrum voor Effectief leren van Thomas More (ExCEL)
  • datum | vrijdag 26 november 2021, 9 - 15.30 u. (geannuleerd)
  • plaats | Campus Vorselaar
  • bijdrage | € 100 (lunch incl.)
  • doelgroep | ook voor zorgbegeleiders en directeuren
  • cursuscode | 27 075
Ann Verheyen
coördinator Donchecentrum
T 014 50 81 69
Anja Van Hoof
Administratief medewerker
T 014 50 81 70