Een eigentijdse, efficiënte aanpak van de leerlijn tijd in metend rekenen: kloklezen 2.0

Kloklezen is voor veel kinderen moeilijk. Vandaag stellen we je een nieuwe aanpak, opbouw én leerlijn voor die zijn sporen verdiend heeft in de remediëring en nu ook succesvol toegepast wordt in de wiskundemethode Wiskidz. We laten je met deze visie kennismaken en geven je heel veel informatie over onze ervaringen van kinderen met problemen in MR-tijd. De leerlijn loopt van begin eerste leerjaar tot en met 4de leerjaar voor de didactiek en tot einde 6de leerjaar voor het probleemoplossend denken met tijd. De visie is uitgebreid getest in testscholen en revalidatie. Je krijgt ook heel wat speelse oefenideeën mee om kloklezen efficiënter in te oefenen via realiteitsgebonden opdrachten, spelmaterialen zoals knijpkaarten, domino’s, lottospelen …
We nemen je ook mee in het aanleren van de analoge en digitale klok, de relatieve en de absolute tijdsaanduiding, van uren naar halfuren, kwartieren, minuten, seconden tot het probleemoplossend denken met tijdsduur, tijdstip, tijdsverschil en zelfs toegepaste aspecten als snelheid. Rekenen met jaren, maanden, dagen komt ook aan bod om de leerlijn te vervolledigen. Ook krijg je handvatten om je lessen anders op te bouwen, andere oefenvormen te implementeren en kloklezen leuk en behapbaar te maken voor elk kind. We laten je concreet zien hoe we dit toegepast hebben in Wiskidz zodat het erg aanschouwelijk wordt.
Met de mogelijkheid de begeleidende bestanden met extra materialen, oefeningen, spelletjes, observatiematerialen, didactische tips en heel veel informatie, specifiek bij deze studiedag te krijgen als bedankje voor een contante gift van 20 euro t.v.v. Kay Desperans Haïti via de nascholer. Meer info, foto’s en mogelijkheden om dit project op te volgen: www.kaydesperans.org

Praktisch

  • begeleiding | Wendy Peerlings - psychomotorisch therapeut, leraar lager onderwijs, auteur en deskundige op vlak van leer- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen. 
  • datum | dinsdag 2 februari 2021, 9 - 15.30u. (afgelast)
Ann Verheyen
coördinator Donchecentrum
T 014 50 81 69
Anja Van Hoof
Administratief medewerker
T 014 50 81 70