Pedagogisch & didactisch handelen - lager

07/10/2021   21 073     Kinderen leren denken
08/10/2021   21 070     Teken je les! - Hoe je met tekeningen het leerproces ondersteunt.
12/10/2021   21 071     Executieve functies 
14/10/2021   21 067     Evalueren en groeigericht rapporteren!
15/10/2021   21 074     WIJZE LESSEN voor de lagere school: twaalf bouwstenen voor effectief lesgeven
27/10/2021   21 065     Binnenklasdifferentiatie! Praktisch en haalbaar organiseren
26/11/2021   21 075     WIJZE LESSEN voor de lagere school: focus op taal en begrijpend lezen (geannuleerd)
23/11/2021   21 072     Effectief leren en studeren ... en hoe je jouw leerlingen daarin kan ondersteunen
10/12/2021   21 076     WIJZE LESSEN voor de lagere school: focus op rekenen (geannuleerd)
27/01/2022   21 060     Klaar voor de overstap! Het echte schoolse leren vraagt een goede zelfregulering en die is aan te leren! (extra datum wegens groot succes)
31/01/2022   21 068     Scrum laat leerlingen zelfstandig en planmatig samenwerken.
01/02/2022   21 066     Is iedereen mee? – Interactieve werkvormen in het basisonderwijs - online
03/02/2022   21 060     Klaar voor de overstap! Het echte schoolse leren vraagt een goede zelfregulering en die is aan te leren!
16/03/2022   21 064     Activerend onthaal
24/03/2022   21 069     Lesdifferentiatie via directe instructie (ADI, EDI, IGDI) in de klas
28/04/2022   21 032     Taalgericht WO-onderwijs
28/04/2022   21 035     Naar buiten met je klas! Niet alleen om te spelen, maar ook om te leren!
08/06/2022   21 034     Leren buiten de klasmuren!